BAYRAMİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BAYRAMİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

TARİKAT
Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol.
HACI BAYRÂM-ı VELÎ
Bayramiyye tarikatının kurucusu.
HACI BAYRÂM-ı VELÎ KÜLLİYESİ
Hacı Bayrâm-ı Velî (ö. 833/1430) tarafından Ankara’da kurulan külliye.
SOMUNCU BABA
Safevî şeyhi, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin mürşidi, âlim.
Tarikatın önemli isimlerinden
AKŞEMSEDDİN
Fâtih’in hocası, mutasavvıf, âlim-tabip ve şair.
ÖMER DEDE SİKKÎNÎ
Bayramî Melâmîliği’nin pîri.
CELVETİYYE
Bayramiyye tarikatının Aziz Mahmud Hüdâyî (ö. 1038/1628) tarafından kurulan bir kolu.
HİMMET EFENDİ
Bayramiyye-Şemsiyye tarikatının Himmetiyye kolunun kurucusu, mutasavvıf-şair.
İBRÂHİM TENNÛRÎ
Bayramiyye-Şemsiyye tarikatının Tennûriyye kolunun kurucusu, mutasavvıf-şair.
BÜNYÂMİN AYÂŞÎ
XVI. yüzyıl Bayramî-Melâmî şeyhlerinden.
ŞEYH YAVSÎ
Bayramî-Şemsî şeyhi, Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’nin babası.
HÂŞİMÎ EMÎR OSMAN EFENDİ
Bayramî şeyhi, şair.
PÎR ALİ AKSARÂYÎ
Bayramî Melâmîliği’ne mensup sûfî.
SÂRBÂN AHMED
Bayramî Melâmîliği’ne mensup sûfî ve şair.
ABAZA ŞEYHİ
Bayramiyye tarikatı şeyhlerinden, âlim, mutasavvıf.
HAMZA BÂLÎ
Bayramî-Melâmî tarikatına mensup sûfî.
İSMÂİL MA‘ŞÛKĪ
Bayramî-Melâmî tarikatına mensup sûfî.
L‘LÎZÂDE ABDÜLBÂKİ
Bayramî-Melâmî tarikatına mensup sûfî.
LÂMEKÂNÎ HÜSEYİN EFENDİ
Bayramiyye-Melâmiyye tarikatına mensup sûfî, şair.
HİMMET EFENDİ TEKKESİ
İstanbul’da Bayramiyye’nin Himmetiyye kolunun âsitânesi olan XVII. yüzyıla ait tekke.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER