BAYRI, Mehmed Halid - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BAYRI, Mehmed Halid ile İLİŞKİLİ MADDELER

Yaptığı yoğun araştırmalarla gelişimine katkı verdiği alan
HALKİYAT
Halkın maddî ve mânevî kültürünü özel metotlarla derleyen, sınıflandıran, çözümleyen ve yorumlayan bilim dalı.
Hocalarından
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Hocalarından
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Birlikte folklor araştırmaları yaptığı isim
DAĞLIOĞLU, Hikmet Turhan
Araştırmacı, yazar.
Arkadaşlarından
FINDIKOĞLU, Ziyaeddin Fahri
Son devir sosyologlarından, iktisatçı ve fikir adamı.
Arkadaşlarından
ÖZÖN, Mustafa Nihat
Edebiyat tarihçisi, dilci ve eğitimci.
Hakkında eser hazırladığı isim
GEVHERÎ
Türk saz şairi.
Divanını yayımladığı isim
VİRÂNÎ
Alevî-Bektaşî şairi.
Şiirlerini yayımladığı isim
KULOĞLU MUSTAFA
Saz şairi.
Yazı işleri müdürlüğünü yaptığı dergilerden
ANADOLU MECMUASI
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan fikrî, ilmî ve edebî muhtevalı aylık dergi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
DERGÂH
1921-1923 yıllarında yayımlanan fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
HAYAT
Kuruluş yıllarında Cumhuriyet düşüncesinin sesi olarak yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
AZERBAYCAN YURT BİLGİSİ
İstanbul’da yayımlanan aylık tarih, edebiyat ve sanat dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
MİLLÎ MECMUA
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan fikir, edebiyat ve sanat dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
ÜLKÜ
1933-1950 yılları arasında Ankara’da yayımlanan halkevleri dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
VARLIK
1933’ten beri yayım hayatını sürdüren edebiyat, sanat ve fikir dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
YENİ MECMUA
İlim, fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
YENİ TÜRK MECMUASI
Fikrî, siyasî, edebî aylık dergi.
Hakkında özel sayı hazırlanan dergi
TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI
1949-1980 yılları arasında yayımlanan aylık folklor ve etnografya dergisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER