BEKİR b. ABDULLAH el-MÜZENÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEKİR b. ABDULLAH el-MÜZENÎ

بكر بن عبد الله المزني
BEKİR b. ABDULLAH el-MÜZENÎ
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 13.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bekir-b-abdullah-el-muzeni
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "BEKİR b. ABDULLAH el-MÜZENÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bekir-b-abdullah-el-muzeni (13.07.2024).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Enes b. Mâlik, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Hasan-ı Basrî gibi sahâbî ve tâbiîlerden hadis rivayet etmiş, kendisinden de Sâbit el-Bünânî, Süleyman et-Teymî, Katâde, Âsım el-Ahvel rivayette bulunmuştur. Çok hadis rivayet ettiği kaydedilmişse de Ali b. Medînî onun elli kadar hadis naklettiğini belirtmiştir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer almıştır.

Hakkında verilen bilgiler Bekir b. Abdullah’ın zühd ve takvâ sahibi bir fakih, sika bir râvi ve ibretli nasihatleriyle çevresine müessir olmuş bir vâiz olduğunu göstermektedir. Zenginler gibi giyinir, gönüllerini almak maksadıyla fakirlerle sohbet ederdi.

Kader konusunda münakaşa edildiğini duyduğu zaman bunu dinlememek için kalkıp iki rek‘at namaz kılmayı tercih eden Bekir b. Abdullah, doğru olması halinde sevap kazandırmayan, yanlış olması halinde insanı günaha sokan suizandan sakınmayı ısrarla tavsiye ederdi.


BİBLİYOGRAFYA

, VII, 209-211.

, II, 388.

, II, 224-232.

, IV, 216-219.

, IV, 532-536.

a.mlf., el-Kâşif (Lecne), I, 108.

, I, 484-485.

, I, 30-31.

, I, 90.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 361 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER