BEKTAŞÎ DEVR-i REVÂNI - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEKTAŞÎ DEVR-i REVÂNI

BEKTAŞÎ DEVR-i REVÂNI
Müellif: ALÂEDDİN YAVAŞÇA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 03.10.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bektasi-devr-i-revani
ALÂEDDİN YAVAŞÇA, "BEKTAŞÎ DEVR-i REVÂNI", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bektasi-devr-i-revani (03.10.2023).
Kopyalama metni

On üç zamanlı ve dokuz vuruşlu bir küçük usuldür. Bir aksak ile bir sofyanın birleşmesinden meydana gelmiştir. Şematik gösterilişi şöyledir:


Daha çok Bektaşî mûsikisinde ve nefeslerinde kullanıldığından bu adı alan usule bazı türkülerde de rastlanmaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 45.

, I, 104.

, s. 637-638.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 371 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER