BERZAÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BERZAÎ

البرذعي
BERZAÎ
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 19.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/berzai
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "BERZAÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/berzai (19.07.2024).
Kopyalama metni

Azerbaycan’ın Berzaa (Berdaa) şehrinde doğdu. Hadis tahsili için pek çok seyahat yaptı ve Ebû Küreyb, Ahmed b. Furât, Amr b. Ali es-Sayrafî ve Bündâr gibi âlimlerden hadis öğrendi. Özellikle Ebû Zür‘a er-Râzî’nin derslerine devam etti. Ayrıca İmam Müslim b. Haccâc ve İbn Vâre’den büyük ölçüde faydalandı. Kendisinden de Hafs b. Ömer el-Erdebîlî, Ahmed b. Tâhir el-Meyânecî, Hasan b. Ali b. Ayyâş vb. rivayette bulundular. Hadis rivayetinde son derece titiz davranan Berzaî, tâliplerin hadisleri usulüne uygun olarak rivayet etmedikleri gerekçesiyle bir ara evine kapandı ve kimseye hadis rivayet etmemeye karar verdi; fakat muhaddisler hocası Muhammed b. Müslim b. Vâre’ye başvurarak Berzaî’yi bu kararından vazgeçirmesini istediler. Bunun üzerine Berzaî yeniden hadis rivayet etmeye başladı.

Berzaî’nin, hadis râvileri hakkındaki sorularına Ebû Zür‘a er-Râzî ve Ebû Hâtim er-Râzî’nin verdiği cevapları ihtiva eden eḍ-Ḍuʿafâʾ ve’l-keẕẕâbûn ve’l-metrûkûn min aṣḥâbi’l-ḥadîs̱ adlı bir eseri Köprülü Kütüphanesi’nde bulunmaktadır (nr. 40/3).


BİBLİYOGRAFYA

, I, 380-381.

, IX, 344.

, XIV, 77-78.

a.mlf., , II, 743-744.

, s. 313.

, I, 163.

Ramazan Şeşen v.dğr., Fihrisü maḫṭûṭâti Mektebeti Köprülü, İstanbul 1406/1986, I, 43.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 525 numaralı sayfada "BERZEÎ" başlığıyla yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER