BUHARA HANLIĞI - TDV İslâm Ansiklopedisi

BUHARA HANLIĞI

bk. BUHARA
Mâverâünnehir’de tarihî bir şehir.

bk. CANOĞULLARI
1599-1785 yılları arasında Buhara ve civarında hüküm süren bir Türk-İslâm hânedanı.

bk. MANGITLAR
Deşt-i Kıpçak’ta Türk boylarıyla karışıp İslâmlaşan bir Moğol kabilesi.

bk. ŞEYBÂNÎLER
Mâverâünnehir, Hârizm ve Horasan’da hüküm süren bir İslâm hânedanı (1500-1599).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER