BUHARA HANLIĞI - TDV İslâm Ansiklopedisi

BUHARA HANLIĞI

bk. BUHARA
Mâverâünnehir’de tarihî bir şehir.

bk. CANOĞULLARI
1599-1785 yılları arasında Buhara ve civarında hüküm süren bir Türk-İslâm hânedanı.

bk. MANGITLAR
Deşt-i Kıpçak’ta Türk boylarıyla karışıp İslâmlaşan bir Moğol kabilesi.

bk. ŞEYBÂNÎLER
Mâverâünnehir, Hârizm ve Horasan’da hüküm süren bir İslâm hânedanı (1500-1599).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER