CEMÎLE bint SÂBİT - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEMÎLE bint SÂBİT

جميلة بنت ثابت
CEMÎLE bint SÂBİT
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 24.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cemile-bint-sabit
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "CEMÎLE bint SÂBİT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cemile-bint-sabit (24.06.2024).
Kopyalama metni

Hz. Peygamber’in seriyye kumandanlarından Âsım b. Sâbit’in ana bir kız kardeşidir. Resûl-i Ekrem Medine’ye hicret edince annesi Şemûs bint Ebû Âmir’le birlikte Peygamber’e giderek biat etti. O zamanlar adı Âsiye idi, Hz. Peygamber ona Cemîle ismini verdi. Bir başka rivayete göre ise hicretin 7. yılında Hz. Ömer’le evlenince adının değiştirilmesini bizzat kendisi istedi. Hz. Ömer de adını Cemîle’ye çevirdi. Ancak Ömer’in Cemîle adında bir câriyesi bulunduğu için, “Bana câriyenin adını mı veriyorsun?” diye Hz. Ömer’e çıkıştı ve Hz. Peygamber’e giderek kocasıyla aralarında geçen bu olayı anlattı. Hz. Peygamber de Cemîle ismini güzel bulunca bu isme razı oldu.

Cemîle’nin Hz. Ömer’le evliliğinden Âsım adında bir oğlu oldu. Bundan sonra Ümmü Âsım künyesiyle anıldı. Sonraları Hz. Ömer kendisini boşayınca Yezîd b. Câriye ile evlendi. Bu evlilikten de Abdurrahman adlı oğlu doğdu. Cemîle’nin ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, III, 265; IV, 372; V, 15; VIII, 12, 179, 345-346.

, II, 642; IV, 199.

, IV, 262-263.

, VII, 52.

, IV, 262.

, VII, 118.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 7. cildinde, 328 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER