ÇİVİZÂDE MUHYİDDİN MEHMED EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÇİVİZÂDE MUHYİDDİN MEHMED EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

ÇİVİZÂDELER
XV-XVIII. yüzyıllarda birçok âlim yetiştiren tanınmış bir Osmanlı ailesi.
Oğlu
ÇİVİZÂDE MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Damadı
HÂMİD EFENDİ, Çivizâde Damadı
Osmanlı şeyhülislâmı.
Döneminde şeyhülislâmlık yaptığı padişah
SÜLEYMAN I
Kânûnî unvanıyla tanınan Osmanlı padişahı (1520-1566).
Hocası
TÂCÎZÂDE SÂDÎ ÇELEBİ
Âlim ve münşî.
Selefi
SÂDÎ ÇELEBİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
ABDÜLKADİR HAMÎDÎ ÇELEBİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Fikir ayrılığına düştüğü çağdaşı
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
Görüşleri sebebiyle tenkit ettiği âlim
KEMALPAŞAZÂDE
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
ŞEYHÜLİSLÂM
Osmanlılar’da ilmiye teşkilâtının başındaki âlimin unvanı.
Farklı görüşleri nedeniyle tartışmalara sebep olduğu konu
MESH
Abdest ve teyemmümde bazı organlar, mest, sargı vb. üzerinde yapılan hükmî temizlik.
Aleyhinde risâle yazdığı konu
DEVRAN
Sûfîlerin yalnız başına veya topluca vecde gelip dönerek zikir yapmaları anlamına gelen tasavvuf ve mûsiki terimi.
Talebesi
KADIZÂDE, Ahmed Şemseddin
Osmanlı şeyhülislâmı.
Talebesi
KINALIZÂDE ALİ EFENDİ
Ahlâk-ı Alâî adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlimi, devlet adamı ve şair.
Sahn-ı Semân müderrisi olmak için yarıştığı çağdaşı
İSHAK ÇELEBİ, Kılıççızâde
Osmanlı tarih yazıcılığının önemli eserlerinden olan Selimnâme adlı kitabıyla tanınan divan şairi.
Yaptırdığı medresede ders vermeyi reddettiği kişi
AHMED PAŞA, Hain
Kanûnî Sultan Süleyman devri Osmanlı veziri ve Mısır valisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER