EBÜ’t-TAYYİB et-TABERÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBÜ’t-TAYYİB et-TABERÎ

bk. TABERÎ, Ebü’t-Tayyib
Şâfiî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER