ESAD EFENDİ, Hocazâde - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ESAD EFENDİ, Hocazâde ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhülislâmlığını yaptığı, hakkında mesnevi yazdığı padişah
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Tahta geçmesinde ve hal‘inde etkili olduğu; şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
MUSTAFA I
Osmanlı padişahı (1617-1618, 1622-1623).
Şeyhülislâmlığını yaptığı, çeşitli sebeplerle düşmanlığını kazandığı, hacca gitmesini engellediği ve damadı olan padişah
OSMAN II
Osmanlı padişahı (1618-1622).
Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Babası
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Ağabeyi ve selefi
MEHMED EFENDİ, Hocazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Oğlu
EBÛSAİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
İstanbul kadısı olmasına karşı çıkan kişi
HADIM HASAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
İstanbul kadısı olmasına karşı çıkan vâlide sultan
SAFİYE SULTAN
III. Murad’ın hanımı ve III. Mehmed’in annesi.
Halefi ve azli üzerine ikinci defa yerine şeyhülislâm olduğu kişi
YAHYÂ EFENDİ, Zekeriyyâzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şair.
Kayınpederi Bostanzâde Mehmed Efendi’yi şeyhülislâmlığa getirmek istediği için geçinemediği vezîriâzam
KEMANKEŞ ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Şeyhi
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Kadılık yaptığı yer
EDİRNE
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Mensubu olduğu tarikat
CELVETİYYE
Bayramiyye tarikatının Aziz Mahmud Hüdâyî (ö. 1038/1628) tarafından kurulan bir kolu.
Tahmîs yazdığı kasîde
KASÎDETÜ’l-BÜRDE
Bûsîrî’nin (ö. 695/1296 [?]) Hz. Peygamber için yazdığı ünlü kaside.
Gül-i Handân adıyla tercüme ettiği eser
GÜLİSTÂN
Sa‘dî-i Şîrâzî’nin (ö. 691/1292) ünlü Farsça eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER