ESAD EFENDİ, Uryânîzâde - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ESAD EFENDİ, Uryânîzâde ile İLİŞKİLİ MADDELER

Harem-i şerif tamirat müdürlüğüne tayin eden padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Soyundan geldiği âlim
URYÂNÎ OSMAN EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Selefi
AHMED MUHTAR BEYEFENDİ, Molla Bey
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
ÖMER LUTFİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Çıkarmak istediği Mes’ûliyyet-i Vükelâ Kanunu’na muhalefet ederek istifasına sebep olduğu sadrazam
HAYREDDİN PAŞA, Tunuslu
Islahatçı ve reformcu görüşleriyle tanınan Osmanlı sadrazamı ve mütefekkir.
Üyesi olduğu, başkan vekilliği yaptığı meclis
MECLİS-i TEDKĪKĀT-ı ŞER‘İYYE
Osmanlı adliye teşkilâtında şer‘iyye mahkemelerinden gelen dosyaları istînaf veya temyiz mahkemesi olarak incelemekle görevli yüksek yargı organı.
Üyesi olduğu meclis
MECLİS-i A‘YÂN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadı.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Kadılık yaptığı ve mezarının bulunduğu yer
EYÜP
Haliç’in son kısmında, surların hemen dışında yer alan ilçe merkezi ve İstanbul’un en eski semtlerinden biri.
Kadılık yaptığı yer
ÜSKÜDAR
İstanbul’un Anadolu yakasında ilçe ve tarihî bir semt.
Kadılık yaptığı yer
EDİRNE
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Kadılık yaptığı yer
MEDİNE
Hz. Peygamber’in mescidiyle kabrinin bulunduğu hicret yurdu, İslâm’da iki Harem bölgesinden biri, Resûl-i Ekrem ve Hulefâ-yi Râşidîn döneminin başşehri.
Kadılık yaptığı yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER