ESFERAYÎNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ESFERAYÎNÎ

bk. EBÛ AVÂNE el-İSFERÂYÎNÎ
Tanınmış hadis hâfızı.

bk. İSFERÂYÎNÎ, Ebû Hâmid
Şâfiî fakihi.

bk. İSFERÂYÎNÎ, Ebû İshak
Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.

bk. İSFERÂYÎNÎ, İsâmüddin
Arap dili, kelâm ve mantığa dair şerh ve hâşiyeleriyle tanınan âlim.

bk. İSFERÂYÎNÎ, Nûreddin
Kübreviyye’nin Nûriyye kolunun kurucusu.

bk. İSFERÂYÎNÎ, Şehfûr b. Tâhir
Kelâm, fıkıh ve tefsir âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER