« Madde sayfasına git

ez-ZİYÂDÂT ile İLİŞKİLİ MADDELER

الزيادات
Yazarı
ŞEYBÂNÎ, Muhammed b. Hasan
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi, eserleriyle Hanefî mezhebinin görüşlerini kayıt altına alan müctehid.
ZÂHİRÜ’r-RİVÂYE
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî (ö. 189/805) tarafından kaleme alınan ve Hanefî mezhebinin kuruluş dönemi temel görüşlerini ihtiva eden eserlerin ortak adı.
el-CÂMİU’l-KEBÎR
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) “zâhirü’r-rivâye” diye bilinen ve Hanefî mezhebinin ana kaynaklarını oluşturan altı eserinden biri.
es-SİYERÜ’l-KEBÎR
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) İslâm devletler hukukuna dair eseri.
Yazdığı şerh sayesinde ez-Ziyâdât'ın orijinal tertibine ulaşılmasını sağlayan âlim
PEZDEVÎ, Ebü’l-Usr
Hanefî fakihi ve Hanefî fıkıh usulü müellifi.
Eser üzerine şerh yazan âlim
ATTÂBÎ, Ahmed b. Muhammed
Hanefî fakihi ve tefsir âlimi.
Eser üzerine şerh yazan âlim
KĀDÎHAN
Fetâvâ’sıyla tanınan Hanefî fakihi.
Zâhirü’r-rivâyeyi el-Kâfî adlı eserinde birleştirip sonraki nesillere aktaran alim
HÂKİM eş-ŞEHÎD
Sâmânîler zamanında vezirlik yapan Hanefî fakihi.
el-ASL
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) “zâhirü’r-rivâye” veya “usûl” diye bilinen ve Hanefî mezhebinin ana kaynaklarını oluşturan eserlerinden biri.
el-CÂMİU’s-SAGĪR
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) “zâhirü’r-rivâye” diye bilinen ve Hanefî mezhebinin ana kaynaklarını oluşturan altı eserinden biri.
NÂDİRÜ’r-RİVÂYE
Hanefî mezhebi imamlarından nakledilen ikinci derecede kaynak değerine sahip rivayetlere ve bunları içeren metinlere verilen ad.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER