FETHİ PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

FETHİ PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde Paris büyükelçiliği yaptığı, kızı Atiye Sultan'la evlenerek damadı olduğu padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Döneminde çeşitli görevler yaptığı, Akdeniz seyahatine katıldığı padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Oğlu
MAHMUD CELÂLEDDİN PAŞA, Damad
Osmanlı devlet adamı, Sultan Abdülmecid’in kızı Seniha Sultan’ın eşi.
Damadı
SAİD PAŞA, Eğinli
II. Abdülhamid’in mâbeyin müşiri.
Birlikte Saint Petersburg’da yapılan askerî tâlimleri izlemek üzere Rusya’ya gittiği kişi
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Yerine Paris büyükelçiliğine tayin edildiği kişi
MUSTAFA REŞİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından.
Yetişemediği için yerine Kraliçesi Victoria’nın taç giyme törenine katılan kişi
İBRÂHİM SÂRIM PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Doğduğu yer
EYÜP
Haliç’in son kısmında, surların hemen dışında yer alan ilçe merkezi ve İstanbul’un en eski semtlerinden biri.
Yetiştiği yer
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Vali olarak görevlendirildiği yer
AYDIN
Ege bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Üyeliğine tayin edildiği, daha sonra reisliğine getirildiği meclis
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
FETHİ AHMED PAŞA YALISI
İstanbul Kuzguncuk’ta Osmanlı sivil mimarisinin günümüze ulaşan nâdir eserlerinden biri.
Müşiri olduğu yer
TOPHÂNE
Osmanlı Devleti’nde top dökümünün yapıldığı yer.
Mezarının bulunduğu yer
MAHMUD II TÜRBESİ, SEBİLİ, ÇEŞMESİ ve HAZÎRESİ
Divanyolu üzerinde XIX. yüzyıla ait mezar külliyesi.
İnşası ve donatılmasında önemli rol oynadığı saray
DOLMABAHÇE SARAYI
Boğaziçi’nde XIX. yüzyıl İstanbul’unun en ihtişamlı yapılarından biri olan saray.
Paşabahçe’de kurdurduğu fabrika ile gelişmesine büyük katkıda bulunduğu sanayi ve sanat
BEYKOZ İŞİ
XIX. yüzyılda İstanbul Beykoz’da yapılan cam eşya için kullanılan bir tabir.
Paşabahçe’de kurdurduğu fabrika ile gelişmesine büyük katkıda bulunduğu sanayi ve sanat
ÇEŞMİBÜLBÜL
XIX. yüzyılda İstanbul’da yapılan çizgili cam eşya için kullanılan bir tabir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER