FETİHNÂME - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

FETİHNÂME ile İLİŞKİLİ MADDELER

فتحنامه
Konu ve üslup benzerliği taşıyan edebî tür
GAZAVATNÂME
Özellikle Osmanlılar’da hıristiyan devletlere karşı yapılan savaşları anlatan eserlerin genel adı.
Resmî fetihnâme mektuplarını yazan görevli
NİŞANCI
Osmanlı bürokrasisinde Dîvân-ı Hümâyun üyesi olan üst düzey görevli.
Resmî fetihnâme örneklerinin yer aldığı eser
MÜNŞEÂTÜ’s-SELÂTÎN
Feridun Ahmed Bey’in (ö. 991/1583) hükümdar mektupları ile ferman, berat, fetihnâme vb. sûretlerini topladığı eseri.
Resmî fetihnâme mektubu yazan isimlerden
MOLLA GÜRÂNÎ
Osmanlı âlimi ve müftüsü.
Resmî fetihnâme mektubu yazan isimlerden
İDRÎS-i BİTLİSÎ
Heşt Bihişt adlı eseriyle tanınan müellif, münşî, şair, hattat ve siyaset adamı.
Resmî fetihnâme mektubu yazan isimlerden
MATRAKÇI NASUH
Osmanlı tarihçisi ve matematikçisi.
Fetihnâme yazarlarından
KIVÂMÎ
Fetihnâme-i Sultan Mehmed adlı eseriyle tanınan XV. yüzyılda yaşamış müellif.
Fetihnâme yazarlarından
LEÂLÎ AHMED ÇELEBİ
Osmanlı ulemâsından, Arap dili ve edebiyatı, fıkıh ve kelâm âlimi.
Fetihnâme yazarlarından
MURÂDÎ
Osmanlı tarihçisi, denizci ve şair.
Fetihnâme yazarlarından
NİDÂÎ
Osmanlı hekimi.
Fetihnâme yazarlarından
RÂŞİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi, şair ve münşî.
Fetihnâme yazarlarından
RUMÛZÎ
Osmanlı şairi, tarihçi.
Fetihnâme yazarlarından
RÂGIB PAŞA
Osmanlı sadrazamı, diplomat, şair ve tarihçi.
Fetihnâme yazarlarından
NÂBÎ
Hikemî şiirin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi, şair.
Fetihnâme yazarlarından
TÂCÎZÂDE CÂFER ÇELEBİ
Osmanlı şairi, münşî ve devlet adamı.
Fetihnâme yazarlarından
CİZYEDARZÂDE AHMED BAHÂEDDİN
Osmanlı tarihçisi, edebiyatçı.
Fetihnâme yazarlarından
HİBRÎ, Abdurrahman Efendi
Osmanlı tarihçisi, âlim ve şair.
Fetihnâme neşreden isimlerden
LUGAL, Mehmet Necati
Arap-Fars dilleri ve edebiyatları âlimi.
Fetihnâme neşreden isimlerden
AKTEPE, M. Münir
Osmanlı tarihçisi.
Hakkında fetihnâme yazılan olaylardan
MALAZGİRT MUHAREBESİ
1071’de Bizans’la yapılan ve Türkler’e Anadolu’nun kapılarını açan meydan savaşı.
Hakkında fetihnâme yazılan olaylardan
PREVEZE DENİZ MUHAREBESİ
Barbaros Hayreddin Paşa ile Andrea Doria’nın Preveze’de yaptıkları deniz savaşı (945/1538).
FETİH
Müslümanların ülke veya şehirleri i‘lâ-yi kelimetullah amacıyla İslâmiyet’e açmaları, İslâm devleti idaresine almaları.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER