GIESE, Wilhelm Friedrich Carl - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

GIESE, Wilhelm Friedrich Carl ile İLİŞKİLİ MADDELER

Yanında doktora yaptığı hocası
AHLWARDT, Wilhelm
Arap dili ve edebiyatı üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan Alman müsteşriki.
Birlikte çalıştığı kişi
NÖLDEKE, Theodor
Alman şarkiyatçısı.
Edebiyat Fakültesi’nde Ural-Altay dilleri profesörlüğü yaptığı müessese
DÂRÜLFÜNUN
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda kurulan yüksek öğretim müessesesi.
Yazılarının yayımlandığı dergi
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Şiirlerini Almanca'ya çevirdiği kişi
YURDAKUL, Mehmet Emin
Türk millî şairi.
İffet adlı romanından seçme çeviriler yaptığı romancı
GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi
Türk hikâyeci ve romancısı.
Osmanlı kaynaklarını incelemeden ön yargılı sonuçlara vardığı için tenkit ettiği tarihçi
IORGA, Nicolae
Romanyalı tarihçi, siyaset adamı ve edebiyatçı.
İlk ciddi çalışmayı yaptığı anonim kaynak
TEVÂRÎH-i ÂL-i OSMÂN
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan başlayarak yazılan bazı tarihlerin ortak adı.
Birlikte çalışma yaptığı kişi
BROCKELMANN, Carl
İslâm kültür tarihine dair bio-bibliyografik eseriyle tanınan Alman şarkiyatçısı ve Türkologu.
Kültigin Anıtı'nın çözümlenmesine katkıda bulunduğu yazıtlar
ORHON YAZITLARI
Türk dilinin en eski metinlerinin yazılı olduğu taşlar.
Tarih'inin neşrini yaptığı tarihçi
ÂŞIKPAŞAZÂDE
Osmanlı tarih yazarı.
Yerine bıraktığı meslektaşı
DUDA, Herbert Wilhelm
Avusturyalı şarkiyatçı, Türk tarihi ve edebiyatı uzmanı.
1941 yılı sayısı Festschrift Friedrich Giese adıyla armağan sayısı olarak yayımlanan dergi
Die WELT des ISLAMS
Alman şarkiyat araştırmaları dergisi.
Kuruluş şartlarıyla ilgili tartışmalara önemli yenilikler getirdiği devlet
OSMANLILAR
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
Çalışmalarından geniş ölçüde faydalanan kişi
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Maddelerinin yayımlandığı ansiklopedi
The ENCYCLOPAEDIA of ISLAM
Leiden’de yayımlanan İslâm dini, kültürü, tarihi ve coğrafyasına dair ansiklopedi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER