HÂLİD b. VELÎD - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÂLİD b. VELÎD ile İLİŞKİLİ MADDELER

خالد بن الوليد
Babası
VELÎD b. MUGĪRE
Hz. Peygamber’in ve İslâmiyet’in azılı düşmanlarından biri.
ABDURRAHMAN b. HÂLİD b. VELÎD
Meşhur kumandan Hâlid b. Velîd’in oğlu, Humus valisi.
Kardeşi
VELÎD b. VELÎD
Sahâbî.
Mensubu olduğu Kureyş kolu
MAHZÛM (Benî Mahzûm)
Kureyş’in en itibarlı kollarından biri.
Müslüman olmadan önce katıldığı savaş
UHUD GAZVESİ
Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ikinci büyük savaş (3/625).
Ortadan kaldırdığı put
UZZÂ
İslâm öncesi Arap toplumundaki putlardan biri.
Katıldığı savaş
MÛTE SAVAŞI
Müslümanların Suriyeli hıristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş (8/629).
Katıldığı savaş
HUNEYN GAZVESİ
Hz. Peygamber ile Hevâzinliler arasında yapılan savaş (8/630).
Katıldığı savaş
TEBÜK GAZVESİ
Hz. Peygamber’in Bizanslılar’a karşı düzenlediği gazve (Receb 9 / Ekim 630).
Katıldığı savaş
ZÜLKASSA SERİYYESİ
Benî Sa‘lebe, Benî Muhârib ve Benî Enmâr üzerine gönderilen seriyyeler (6/627).
Katıldığı savaş
ECNÂDEYN SAVAŞI
Müslümanların Suriye ve Filistin’i fethi sırasında Bizanslılar’la yaptıkları ilk savaş (13/634).
Katıldığı savaş
YERMÜK SAVAŞI
Suriye’de Bizans egemenliğini sona erdiren ve müslümanların bölgeye hâkim olmasını sağlayan savaş (15/636).
Savaştığı sahte peygamber
TULEYHA b. HUVEYLİD
Resûl-i Ekrem’in sağlığında peygamberlik iddiasında bulunanlardan biri.
Savaştığı sahte peygamber
MÜSEYLİMETÜLKEZZÂB
Resûl-i Ekrem devrinde peygamberlik iddiasında bulunanlardan biri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER