HALÎFE b. HAYYÂT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HALÎFE b. HAYYÂT ile İLİŞKİLİ MADDELER

خليفة بن خياط
Hocası
EBÛ AMR b. ALÂ
Yedi kıraat imamından biri, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Hocası
İBN ULEYYE
Hadis hâfızı, fakih ve müfessir.
Hocası
ABDURRAHMAN b. MEHDÎ
Tebeu’t-tâbiînin tanınmış hadis hâfızı ve fıkıh âlimi.
Hocası
SÜFYÂN b. UYEYNE
Tebeu’t-tâbiîn neslinden hadis âlimi ve hâfız.
Hocası
YAHYÂ b. SAÎD el-KATTÂN
Hadis hâfızı ve ricâl âlimi.
Hocası
MU‘TEMİR b. SÜLEYMAN
Muhaddis tâbiî.
Hocası
TAYÂLİSÎ
Müsned sahibi, Basralı hadis hâfızı.
Kendisinden hadis rivayet eden âlim
BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil
Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis.
Kendisinden hadis rivayet eden âlim
SÂCÎ, Zekeriyyâ b. Yahyâ
Basralı muhaddis ve fakih.
Kendisinden hadis rivayet eden âlim
İBN EBÛ ÂSIM
Muhaddis ve fakih.
Kendisinden hadis rivayet eden âlim
ABDULLAH b. AHMED b. HANBEL
Ahmed b. Hanbel’in küçük oğlu ve önde gelen talebesi.
Kendisinden hadis rivayet eden âlim
EBÛ YA‘LÂ el-MEVSILÎ
Hadis âlimi.
Kendisinden hadis rivayet eden âlim
DÂRİMÎ, Abdullah b. Abdurrahman
es-Sünen adlı eseriyle tanınan hadis, tefsir ve fıkıh âlimi.
et-Târîḫ adlı eserini rivayet eden âlim
BAKĪ b. MAHLED
Müsned’iyle meşhur Endülüslü muhaddis.
ENSÂB
Arap literatüründe kabilelerin soyunu inceleyen ilim dalı için kullanılan bir terim.
TABAKAT
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER