HÂRÛNÜRREŞÎD - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÂRÛNÜRREŞÎD ile İLİŞKİLİ MADDELER

هارون الرشيد
Babası
MEHDÎ-BİLLÂH
Abbâsî halifesi (775-785).
Annesi
HAYZÜRÂN
Abbâsî halifelerinden Mehdî-Billâh’ın hanımı, Mûsâ el-Hâdî ile Hârûnürreşîd’in annesi.
Kardeşi
HÂDÎ-İLELHAK
Abbâsî halifesi (785-786).
Oğlu
EMÎN
Abbasî halifesi (809-813).
Oğlu
ME’MÛN
Abbâsî halifesi (813-833).
Oğlu
MU‘TASIM-BİLLÂH
Abbâsî halifesi (833-842).
Hanımı
ZÜBEYDE bint CA‘FER
Abbâsî halifelerinden Hârûnürreşîd’in hanımı, Emîn’in annesi.
Hocası
MÂLİK b. ENES
Mâlikî mezhebinin imamı, büyük müctehid ve muhaddis.
Hocası
KİSÂÎ, Ali b. Hamza
Yedi kıraat imamından biri, nahiv âlimi.
Döneminin önemli devlet adamlarından
HERSEME b. A‘YEN
Abbâsîler’in önde gelen kumandan ve valilerinden.
Döneminin önemli devlet adamlarından
YAHYÂ b. HÂLİD el-BERMEKÎ
Abbâsî veziri.
Hocası
MUFADDAL ed-DABBÎ
Kûfe mektebine mensup Arap dili ve edebiyatı âlimi, şiir râvisi ve eleştirmen.
Döneminde kurulan hânedan
AĞLEBÎLER
İfrîkıye, Cezayir ve Sicilya’da hüküm süren bir İslâm hânedanı (800-909).
Döneminin önemli devlet adamlarından
CA‘FER b. YAHYÂ el-BERMEKÎ
Abbâsîler’in önde gelen devlet adamlarından.
Döneminin önde gelen ailelerinden
BERMEKÎLER
Abbâsîler devrinde başta vezirlik olmak üzere çeşitli makamlarda bulunan bir aile.
Döneminin önemli devlet adamlarından
FAZL b. YAHYÂ el-BERMEKÎ
Hârûnürreşîd devrinin önemli devlet adamlarından.
İlk defa kendisi tarafından atanan kişi
KĀDILKUDÂT
İslâm devletlerinde yargı sisteminin başında bulunan görevliye verilen unvan.
Döneminin önde gelen âlimlerinden
EBÛ YÛSUF
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi, müctehid hukukçu ve ilk kādılkudât.
Döneminin önde gelen âlimlerinden
EBÜ’l-BAHTERÎ, Vehb b. Vehb
Hadis uydurmakla tanınan kādılkudât.
Döneminin önde gelen âlimlerinden
ŞEYBÂNÎ, Muhammed b. Hasan
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi, eserleriyle Hanefî mezhebinin görüşlerini kayıt altına alan müctehid.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER