HASAN AĞA, Benli - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN AĞA, Benli

Müellif:
HASAN AĞA, Benli
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1997
Erişim Tarihi: 15.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/hasan-aga-benli
NURİ ÖZCAN, "HASAN AĞA, Benli", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hasan-aga-benli (15.07.2024).
Kopyalama metni

1016 (1607) yılında Edirne’de doğdu. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a gitti. On sekiz yaşında Enderun’a alınıncaya kadar babasının helvacı dükkânında çalıştı. Sarayda, o sıralarda çocuk yaşta olan IV. Murad’dan gördüğü yakın ilgi onun padişahlığı döneminde de devam etti ve bir müddet sonra musâhib-i şehriyârîler arasına girdi. IV. Murad’ın vefatı üzerine (1640) saraydan ayrıldı. Bundan sonraki hayatı hakkında bilgi bulunmayan Hasan Ağa İstanbul’da vefat etti.

Hasan Ağa, sesinin güzelliği sayesinde ve bestelediği eserlerle devrinin önde gelen mûsikişinasları arasında yer almıştır. Babasından tambura çalmayı öğrenerek mûsikiye başladığı kaydedilmektedir. Enderun’a girdikten sonra tambur çalmasını da öğrenen Hasan Ağa tambur üstadı olarak şöhret oldu. Nitekim IV. Murad’ın kendisinden sık sık tambura ve Rumeli türküleri dinlediği, ayrıca sarayda yapılan fasıllara sazı ve sesiyle katıldığı bilinmektedir. Ancak mûsikideki asıl şöhretini bestelediği saz eserlerinde ortaya koyduğu başarı ile kazanmıştır. Zamanımıza ulaşan on üç peşrev ve saz semâisinin arasında bilhassa iki rast peşrevi ve aynı makamdaki saz semâisi ile pençgâh peşrevi Türk mûsikisi repertuvarının en seçkin eserlerindendir.


BİBLİYOGRAFYA

, III, 50-51; V, 316-319.

, s. 10-11, 14, 33, 52, 54.

, I, 145.

, I, 330-331.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1997 yılında İstanbul’da basılan 16. cildinde, 285 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER