HASAN-ı BASRÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HASAN-ı BASRÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الحسن البصري
Hocası
ENES b. MÂLİK
Hz. Peygamber’e hizmetiyle tanınan ve en çok hadis rivayet eden sahâbîlerden biri.
İlmi açıdan istifade ettiği sahabî
ABDULLAH b. MES‘ÛD
İlk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşereden biri, Kûfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusu.
Talebesi
EYYÛB es-SAHTİYÂNÎ
Fıkıh ve hadis âlimi, tâbiî.
Talebesi
KATÂDE b. DİÂME
Müfessir tâbiî.
Talebesi
AMR b. UBEYD
Mu‘tezile’nin kurucularından ve hadis rivayet eden ilk kelâmcılardan.
Talebesi
VÂSIL b. ATÂ
Mu‘tezile’nin kurucusu olarak bilinen âlim.
Talebesi
MÂLİK b. DÎNÂR
İlk zâhidlerden.
Talebesi
ABDÜLVÂHİD b. ZEYD
İlk devir sûfîlerinden.
Talebesi
YÛNUS b. UBEYD
Muhaddis tâbiî.
Talebesi
HABÎB el-ACEMÎ
Basralı zâhid.
Hocası
HERİM b. HAYYÂN
Tâbiîn devri kumandanlarından, zâhid.
Çağdaşı
SÜLEYMAN b. HARB
Hadis hâfızı.
Çağdaşı
HUZEYFE b. YEMÂN
Hz. Peygamber’in sırdaşı olan sahâbî.
Çağdaşı
KÜMEYL b. ZİYÂD
Hz. Ali’ye yakınlığıyla tanınan âbid.
Talebesi
İBN AVN, Abdullah
Hadis âlimi.
Talebesi
OSMAN el-BETTÎ
Basra’nın önde gelen âlimlerinden, fakih.
Talebesi
ŞU‘BE b. HACCÂC
Tebeu’t-tâbiîn neslinden muhaddis, ricâl âlimi.
Talebesi
İYÂS b. MUÂVİYE
Emevîler’in Basra kadılarından.
Talebesi
İBN EBÛ ARÛBE
Hadisleri ilk defa konularına göre tasnif eden muhaddis ve fakih.
ZÜHD
Kulun Hakk’ın dışındaki her şeyi terketmesi anlamında bir tasavvuf terimi.
ZÜHD ve REKĀİK
Hz. Peygamber’le ashabının zühd hayatına dair rivayetler ve bu konuyla ilgili literatür için kullanılan terim.
ÜMMÜ SELEME
Hz. Peygamber’in hanımı.
Hakkında kitap yazan âlim
İBNÜ’l-CEVZÎ, Ebü’l-Ferec
İslâmî ilimlerin hemen her dalındaki çalışmalarıyla tanınan Hanbelî âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER