HAYAT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HAYAT ile İLİŞKİLİ MADDELER

Desteğini gördüğü teşkilât
MAÂRİF-i UMÛMİYYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1857’de kurulan ve Cumhuriyet döneminde Maarif Vekâleti adını alan teşkilât.
Mesul müdürlerinden
ERİŞİRGİL, Mehmet Emin
Felsefeci, eğitimci ve siyaset adamı.
Mesul müdürlerinden
ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz
Türk şairi ve tiyatro yazarı.
Yazarlarından
MEHMED İZZET
Türk sosyologu ve fikir adamı.
Yazarlarından
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Yazarlarından
FINDIKOĞLU, Ziyaeddin Fahri
Son devir sosyologlarından, iktisatçı ve fikir adamı.
Yazarlarından
BALTACIOĞLU, Ismayıl Hakkı
Eğitimci, yazar ve hattat.
Yazarlarından
TUNÇ, Mustafa Şekip
Henry Bergson üzerine eserleriyle tanınan psikolog ve felsefeci.
Yazarlarından
YÖNTEM, Ali Canip
Edebiyat tenkitçisi, şair ve yazar.
Yazarlarından
BAYRI, Mehmed Halid
Cumhuriyet dönemi halk edebiyatı ve folklor derleyicilerinden.
Yazarlarından
ATAÇ, Nurullah
Cumhuriyet dönemi eleştirmeni ve deneme yazarı.
Yazarlarından
AHMED REFİK ALTINAY
Son devir Türk tarihçisi.
Şairlerinden
YÜCEL, Hasan Âli
Türk devlet ve siyaset adamı, eğitimci, şair ve yazar.
Şairlerinden
AYKAÇ, Fazıl Ahmet
Daha çok mizahî şiirleriyle tanınan Türk şair ve yazarı.
İstiklâl Marşı hakkında yazı kaleme alan yazar
ONAY, Ahmet Talat
Şair, yazar, edebiyat araştırmacısı.
Hâtırasına derginin bir sayısı ayrılan mimar
KEMÂLEDDİN BEY, Mimar
Osmanlı Devleti’nin sonları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında eser veren Türk mimarı.
Dergide yer alan isimlerden
ÖZÖN, Mustafa Nihat
Edebiyat tarihçisi, dilci ve eğitimci.
Dergide yer alan yazarlardan
SAFA, Peyami
Romancı, gazeteci ve fikir adamı.
Dergide yer alan yazarlardan
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri
Türk edip ve diplomatı.
Dergide yer alan yazarlardan
ERTAYLAN, İsmail Hikmet
Edebiyat tarihi araştırmacısı, edip, eğitimci ve yazar.
Dergide yer alan şairlerden
AHMED HÂŞİM
Türk şairi ve deneme yazarı.
Dergide yer alan şairlerden
TANPINAR, Ahmet Hamdi
Cumhuriyet dönemi şairi, romancı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi.
Dergide yer alan şairlerden
KISAKÜREK, Necip Fazıl
Türk şairi, tiyatro yazarı ve fikir adamı.
Dergide yer alan şairlerden
OZANSOY, Halit Fahri
Şair, gazeteci ve yazar.
Dergide yer alan hikâyecilerden
ESENDAL, Memduh Şevket
Türk hikâye yazarı ve siyaset adamı.
Dergide yer alan hikâyecilerden
GÜNTEKİN, Reşat Nuri
Cumhuriyet döneminin önde gelen roman, hikâye ve tiyatro yazarlarından.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER