HAYVAN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HAYVAN ile İLİŞKİLİ MADDELER

الحيوان
KURBAN
İbadet amacıyla hayvan kesimi ve bu maksatla kesilen hayvan.
AV
KÖPEK
ZEKÂT
İslâm’ın beş şartından biri.
DOMUZ
Türkler'de önem verilen hayvan
AT
KASAP
EHL-i KİTAP
Kur’ân-ı Kerîm’de genellikle yahudiler ve hıristiyanlar için kullanılan tabir.
DERİ
TAHÂRET
Temizlik anlamında fıkıh terimi.
Konusu hayvan hikâyeleri olan eser
KELÎLE ve DİMNE
Öğüt vermek amacını taşıyan Hint kökenli masal kitabı.
Kahramanları kuşlar olan eser
MANTIKU’t-TAYR
Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) tasavvufî mesnevisi.
Kahramanı bir eşek olan manzum Harnâme'nin şairi
ŞEYHÎ
Klasik Türk edebiyatının kurucularından sayılan divan şairi.
Kahramanlarından biri hayvan olan eserler
GÜL ü BÜLBÜL
Gül ile bülbül arasındaki aşkı anlatan mesnevi tarzında temsilî hikâyelerin ortak adı.
Kahramanlarından biri hayvan olan eserler
ŞEM‘ u PERVÂNE
Doğu edebiyatlarında tasavvufî aşkın anlatıldığı alegorik ve sembolik hikâyelerin ortak adı.
Efsanevî kuşlardan
ANKA
İslâm tasavvuf ve sanatında anka veya sîmurg, halk arasında zümrüdüanka adlarıyla anılan efsanevî kuş.
Efsanevî kuşlardan
HÜMÂ
Doğu mitolojilerinde ve divan şiirinde üstün özellikleriyle yer alan efsanevî kuş.
Efsanevî kuşlardan
HÜDHÜD
Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Süleyman kıssasıyla ilgili olarak zikredilen bir kuş.
Ejderin söz konusu olduğu mitolojik kahraman
DAHHÂK
Eski İran mitolojisinde, Hint-İran ortak geleneğinden kalma insan vücutlu ejder veya ejder görünümlü insan.
Çalıkuşu adlı romanın yazarı
GÜNTEKİN, Reşat Nuri
Cumhuriyet döneminin önde gelen roman, hikâye ve tiyatro yazarlarından.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER