HEKİMBAŞI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HEKİMBAŞI ile İLİŞKİLİ MADDELER

ŞİFA
Dinî, ahlâkî ve bedenî hastalıkların tedavisi ve ilâcı anlamında bir Kur’an terimi.
TEDAVİ
TIP
ECZACILIK
İlâç hazırlama sanatı.
BÎMÂRİSTAN
İslâm dünyasında klasik hastahanelerin genel adı.
MEKTEB-i TIBBİYYE
Modern tıp eğitiminin verilmesi amacıyla 1827’de İstanbul’da kurulan askerî mektep.
İSHAK b. ALİ er-RUHÂVÎ
Hekimlik ahlâkına dair Edebü’ṭ-ṭabîb adlı eseriyle tanınan tabip.
HİPOKRAT
Tıbbın babası sayılan İlkçağ’ın en ünlü hekimi.
AHÎ ÇELEBİ, Mehmed
Fâtih, II. Bayezid, Yavuz ve Kanûnî devirlerinde yaşayan ve iki defa hekimbaşılık yapan bir Türk tabibi.
HASAN EFENDİ, Gevrekzâde
Geleneksel Osmanlı hekimliğinin son temsilcisi.
ABDÜLAZİZ EFENDİ, Hekimbaşı
Türk tıp bilgini, şair ve bestekâr.
ALİ MÜNŞÎ
XVIII. yüzyılın tanınmış Osmanlı saray hekimlerinden.
KAYSÛNÎZÂDE
Hekimbaşı.
EMÎR ÇELEBİ
Osmanlı tıp bilgini, hekimbaşı.
HAYÂTÎZÂDE MUSTAFA FEYZÎ
Osmanlı tıp âlimi, hekimbaşı.
SÂLİH b. NASRULLAH
Osmanlı tıp âlimi, hekimbaşı.
HAYRULLAH EFENDİ
Reîsületıbbâ, devlet adamı, eğitimci, edip ve tarihçi.
KÂTİBZÂDE MEHMED REFÎ
Osmanlı hekimbaşısı, hattat ve şair.
BEHCET MUSTAFA EFENDİ
III. Selim ve II. Mahmud devri hekimbaşılarından, şair, tabip.
Son hekimbaşı
ABDÜLHAK MOLLA
Hekimbaşı, şair ve edip.
TABAKĀTÜ’l-ETIBBÂ ve’l-HÜKEMÂ
İbn Cülcül’ün (ö. 384/994 [?]) hekim ve filozoflara dair eseri.
UYÛNÜ’l-ENBÂ
İbn Ebû Usaybia’nın (ö. 668/1269) başta tıp olmak üzere düşünce, bilim ve kültür tarihi niteliğindeki biyografik eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER