« Madde sayfasına git

HEZL ile İLİŞKİLİ MADDELER

الهزل
Bir edebi tür olarak hezle ilk işaret eden âlim
CÂHİZ
Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından biri.
Hezle yakın tür
HİCİV
Bir kişi, kurum veya toplumu alaylı tarzda eleştirme ve eleştiri metinlerinin oluşturduğu edebî tür.
Hezllerini mecmua haline getiren yazarlardan
İSHAK ÇELEBİ, Kılıççızâde
Osmanlı tarih yazıcılığının önemli eserlerinden olan Selimnâme adlı kitabıyla tanınan divan şairi.
Hezllerini mecmua haline getiren yazarlardan
ATÂÎ, Nev‘îzâde
Taşköprizâde’nin (ö. 968/1561) eş-Şeḳāʾiḳu’n-Nuʿmâniyye’sine yazdığı zeyille tanınan Osmanlı âlim ve şairi.
Hezllerini mecmua haline getiren yazarlardan
OSMANZÂDE AHMED TÂİB
Osmanlı şairi, biyografi yazarı.
Hezllerini mecmua haline getiren yazarlardan
KÂNÎ
Osmanlı şairi ve nâsiri.
Hicivleri kadar tehzîlleri meşhur şair
SÜRÛRÎ, Seyyid Osman
Tarih düşürmedeki maharetiyle tanınan divan şairi.
Hezllerini mecmua haline getiren yazarlardan
SÜLEYMAN FÂİK EFENDİ
Divan şairi ve biyografi yazarı.
Hezllerini mecmua haline getiren şair
BAYBURTLU ZİHNÎ
Saz şairi.
Siyasî tehzîlleri meşhur şairlerden
AYKAÇ, Fazıl Ahmet
Daha çok mizahî şiirleriyle tanınan Türk şair ve yazarı.
Siyasî tehzîlleri meşhur şairlerden
ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz
Türk şairi ve tiyatro yazarı.
Siyasî tehzîlleri meşhur şairlerden
BOZTEPE, Halil Nihat
Son devir Türk edebiyatında daha çok mizah ve hicivleriyle tanınan şair.
Siyasî tehzîlleri meşhur şairlerden
ORTAÇ, Yusuf Ziya
Beş Hececi şairlerden, mizah yazarı.
Siyasî tehzîlleri meşhur şairlerden
ORHON, Orhan Seyfi
Beş Hececi şairlerden, yazar.
Siyasî tehzîlleri meşhur şairlerden
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Hezle dair şiirleri şöhret kazanmış şair
EBÛ NÜVÂS
Abbâsîler’in ilk döneminde Arap şiirine yeni bir üslûp getiren şair.
Hezl temalı şiirleri şöhret kazanmış şair
EBÛ DÜLÂME
Ünlü Arap mizah şairi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.