HİŞÂM b. SÂLİM - TDV İslâm Ansiklopedisi

HİŞÂM b. SÂLİM

bk. CEVÂLÎKĪ, Hişâm b. Sâlim
İmâmiyye Şîası’nın Mücessime’den sayılan ilk kelâmcılarından biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER