İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hat icâzeti aldığı hocası
TAHSİN EFENDİ, Hasan
Osmanlı hattatı.
Kurulmasına öncülük ettiği müessese
MEDRESETÜ’l-HATTÂTÎN
Hüsn-i hat ile İslâm kitap sanatlarının öğretim ve eğitimi için 1915’te kurulan Osmanlı müessesesi.
Çalıştığı yer
DÜYÛN-ı UMÛMİYYE
Osmanlı genel borçlarına ve bunların ödenmesi için kurulan teşkilâta verilen ad.
Üyesi olduğu cemiyet
TÂRÎH-i OSMÂNÎ ENCÜMENİ
Tarih araştırmaları yapmak amacıyla 1909’da kurulan cemiyet.
Müdürlüğünü yaptığı müze
TÜRK ve İSLÂM ESERLERİ MÜZESİ
İstanbul’da Türk ve İslâm sanatı eserlerini topluca barındıran ilk Türk müzesi.
Biyografisini yazdığı devlet adamı
KÂMİL PAŞA, Yûsuf
Osmanlı sadrazamı.
Örnek aldığı şair
HERSEKLİ ÂRİF HİKMET BEY
Son dönem divan şairlerinden.
Çocukluktan beri tanıdığı şair arkadaşı
MEHMED ÂKİF ERSOY
İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, İslâmcı fikir adamı, yazar ve mütercim.
Biyografisini yazdığı yazar
İSMET EFENDİ, Fındıklılı
Biyografi yazarı.
Na‘tlarını besteleyen sanatçılardan
KAYNAK, Sadettin
Hânende, bestekâr.
Na‘tlarını besteleyen sanatçılardan
UZ, İsmail Kâzım
Türk mûsikisi bestekârı.
Müdürlüğünü yaptığı resmî gazete
TAKVÎM-i VEKĀYİ‘
Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi.
Yazdığı gazetelerden
TARÎK
XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında yayımlanan bazı gazetelerin ortak adı.
Yazdığı gazetelerden
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
Yazdığı gazetelerden
BEYÂNÜLHAK
II. Meşrutiyet’ten sonra yayımlanan dinî, edebî, siyasî ve fennî muhtevalı haftalık gazete.
Yazdığı dergilerden
CERÎDE-i SÛFİYYE
II. Meşrutiyet’in ilânından sonra yayımlanan dinî-tasavvufî dergi.
Yazdığı dergilerden
İSLÂM MECMUASI
I. Dünya Savaşı yıllarında yayımlanan fikir dergisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER