« Madde sayfasına git

İBRÂHİM ile İLİŞKİLİ MADDELER

إبراهيم
ÂZER
Kur’ân-ı Kerîm’e göre Hz. İbrâhim’in babasının adı.
HÂCER
Hz. İbrâhim’in eşi ve Hz. İsmâil’in annesi.
SÂRE
Hz. İbrâhim’in hanımı ve İshak’ın annesi.
İSMÂİL
Hz. İbrâhim’in oğlu, Kur’an’da adı geçen bir peygamber.
İSHAK
Hz. İbrâhim’in oğlu, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri.
YA‘KŪB
Hz. İbrâhim’in torunu ve İsrâiloğulları’nın atası olan peygamber.
HANÎF
İslâm öncesi dönemde Hz. İbrâhim’in tebliğ ettiği dine tâbi olanlara verilen ad.
NEMRUD
Hz. İbrâhim döneminde tevhid inancının karşısındaki siyasal otoriteyi simgeleyen efsanevî kral.
Oğluyla birlikte inşâ ettiği ilk mabed
KÂBE
İslâm inanışına göre yeryüzünde yapılan ilk mâbed, müslümanların kıblesi.
MAKĀM-ı İBRÂHİM
Kâbe’nin inşası sırasında Hz. İbrâhim’in üzerine çıkıp duvar ördüğü ve üstünde insanları hacca davet ettiği kabul edilen taş veya onun bulunduğu yer.
HALÎL
Filistin’de Hz. İbrâhim ve ailesinin mezarlarının bulunduğu tarihî şehir.
Türk edebiyatında Hz. İbrahim hakkındaki ilk eserin yazarı
ABDÜLVÂSİ ÇELEBİ
Halilnâme adlı tek mesnevisiyle bilinen şair.
ARZ-ı MEV‘ÛD
Allah’ın Hz. İbrâhim’e ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaad ettiği yer için kullanılan terim.
Mevlânâ’nın, kendisi hakkında bilgi verdiği eser
MESNEVÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) tasavvuf anlayışını içeren İslâm kültürünün en önemli eserlerinden biri.
Oğlunu kurban etmesinin bir bölümde anlatıldığı eser
MEVLİD
Süleyman Çelebi’nin (ö. 825/1422) asıl adı Vesîletü’n-necât olan meşhur eseri.
Hakkında kısa bilgi veren eser türü
HİLYE
Bilhassa Hz. Peygamber’in fizikî özellikleri, bunları anlatan edebî eserler ve aynı konuda hüsn-i hatla yazılmış levhalar için kullanılan terim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.