İNAN, Abdülkadir - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İNAN, Abdülkadir ile İLİŞKİLİ MADDELER

Birlikte Türkler'in yaşadıkları bölgeleri gezdiği tarihçi
TOGAN, Ahmet Zeki Velidi
Türk tarihçisi.
Katıldığı hareket
BASMACI HAREKETİ
Rusya’da Türkistan’ın istiklâli için faaliyet gösterenlerin millî ayaklanmalarına verilen genel ad.
Asistan olarak tayin edildiği enstitü
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Türk kültür ve medeniyetini incelemek amacıyla 1924 yılında kurulan akademik bir merkez.
Üyesi olduğu kurum
TÜRK DİL KURUMU
Türk dili konusunda araştırma ve yayın yapmak amacıyla esası 1932’de oluşturulan kurum.
Müşavere Heyeti'nde yer aldığı kurum
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Türkiye’de İslâm diniyle ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kamu kuruluşu.
Birlikte Halk Bilgisi Haberleri’ni çıkardığı arkadaşlarından
BAYRI, Mehmed Halid
Cumhuriyet dönemi halk edebiyatı ve folklor derleyicilerinden.
Birlikte Halk Bilgisi Haberleri’ni çıkardığı arkadaşlarından
CAFEROĞLU, Ahmet
Türk dili âlimi.
Birlikte Halk Bilgisi Haberleri’ni çıkardığı arkadaşlarından
ERTAYLAN, İsmail Hikmet
Edebiyat tarihi araştırmacısı, edip, eğitimci ve yazar.
Birlikte Halk Bilgisi Haberleri’ni çıkardığı arkadaşlarından
TECER, Ahmet Kutsi
Cumhuriyet dönemi şairi, tiyatro yazarı ve folklor araştırmacısı.
Birlikte Halk Bilgisi Haberleri’ni çıkardığı arkadaşlarından
ERGUN, Sadettin Nüzhet
Türk edebiyatı tarihçisi, Üsküdar Hallaç Baba Sâdî Dergâhı’nın son şeyhi.
Makale yazdığı dergilerden
TÜRKİYAT MECMUASI
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1925 yılından beri çıkarılmakta olan bilimsel dergi.
Makale yazdığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Makale yazdığı dergilerden
AZERBAYCAN YURT BİLGİSİ
İstanbul’da yayımlanan aylık tarih, edebiyat ve sanat dergisi.
Makale yazdığı dergilerden
DÂRÜLFÜNUN İLÂHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI
İstanbul Dârülfünunu İlâhiyat Fakültesi tarafından 1925-1933 yılları arasında çıkarılan ilmî mecmua.
Makalelerinin listesini veren tarihçi
TANYU, Hikmet
Cumhuriyet döneminin ilk Türk dinler tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER