KAPUDAN PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KAPUDAN PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

BAHRİYE
BAHRİYE NEZÂRETİ
17 Mart 1867 tarihinde kaptanpaşalık teşkilâtının yerini alan müessese.
TERSÂNE-i ÂMİRE
GEMİ
DERYA BEYİ
Kaptanpaşa eyaletine bağlı sancakların beyleri için kullanılan bir tabir.
Yönetimi altındaki eyalet
CEZÂYİR-i BAHR-i SEFÎD
Osmanlı idarî teşkilâtında XVI. yüzyılda kurulan bir eyalet.
RİYÂLE
Kalyonlardan oluşan donanmada üçüncü rütbeli kalyon kaptanına ve onun gemisine verilen ad.
KALYONCU
Osmanlılar’da yelkenli gemilerin savaşçı neferlerine verilen ad.
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA
Ünlü Türk denizci ve kaptan-ı deryâsı.
KILIÇ ALİ PAŞA
Osmanlı denizcisi ve kaptan-ı deryâsı.
PİYÂLE PAŞA
Osmanlı kaptan-ı deryâsı, vezir.
HALİL PAŞA, Kayserili
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve sadrazamı.
SARUCA PAŞA
Gelibolu Tersanesi’ni ve deniz üssünü kuran Osmanlı devlet adamı.
ALİ PAŞA, Güzelce
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve sadrazamı.
BALTAOĞLU SÜLEYMAN BEY
Osmanlı kaptan-ı deryâsı, Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul Kuşatması (1453) sırasında yenilgiyle sonuçlanan deniz savaşının kumandanı.
CÂFER BEY
Osmanlı kaptan-ı deryâsı.
HASAN PAŞA, Çatalcalı
Osmanlı kaptan-ı deryâsı.
HÜSEYİN PAŞA, Küçük
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve veziri.
MEZEMORTA HÜSEYİN PAŞA
Osmanlı kaptan-ı deryâsı.
RÂMİZ ABDULLAH PAŞA
Osmanlı kaptan-ı deryâsı.
AHMED VESİM PAŞA
Son Osmanlı kaptan-ı deryâsı, Bahriye nâzırı ve hattat.
KENAN PAŞA
Osmanlı veziri ve kaptan-ı deryâsı.
Kaptan-ı deryâlık yapan devlet adamı
İZZET MEHMED PAŞA, Dârendeli
Osmanlı sadrazamı.
Kaptan-ı deryâlık yapan devlet adamı
SOKULLU MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kaptan-ı deryâlık yapan devlet adamı
CİGALAZÂDE SİNAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kaptan-ı deryâlık yapan devlet adamı
KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
SEFÎNETÜ’l-VÜZERÂ
Hafîd Efendi’nin (ö. 1811) Osmanlı kaptan-ı deryâlarının biyografilerine dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER