KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde yaşanan Fâtih Camii olayına katıldığı için İstanbul'dan uzaklaştırarak Bursa'ya tayin eden padişah
MUSTAFA I
Osmanlı padişahı (1617-1618, 1622-1623).
Tahta çıkışıyla affederek İstanbul'a dönmesine izin veren, daha sonra Kıbrıs'a sürgün eden padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Tahttan indirilmesinde rol oynadığı padişah
İBRÂHİM
Osmanlı padişahı (1640-1648).
Tahta çıkmasında rol oynadığı ve şeyhülislâmı olduğu padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Dönemi hakkında Süleymannâme adlı bir eser kaleme aldığı padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Sultan İbrâhim'in tahttan indirilmesindeki rolü nedeniyle arasının açıldığı vâlide sultan
KÖSEM SULTAN
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi, vâlide sultan.
İstanbul kadılığından azlinde ölümden kurtaran sadrazam
BAYRAM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Kayınpederi
MEHMED EFENDİ, Hocazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Mülâzemet aldığı şeyhülislâm
SUN‘ULLAH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Şeyhülislâmlığı sırasında Anadolu kazaskeri olduğu kişi
EBÛSAİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Selefi
BAHÂÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, şair.
Doğduğu yer
BURSA
Marmara bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Müderrislik yaptığı yerlerden
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
Kadılık yaptığı yer
MEKKE
Kâbe’nin bulunduğu ve hac ile umre ibadetinin ifa edildiği kutsal şehir.
Kadılık yaptığı yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Kösem Sultan'ın öldürülmesi sonrası azledilerek sürgüne gönderildiği yer
SAKIZ ADASI
Ege denizinde Çeşme açıklarında Yunanistan’a ait ada.
Yeniden düzenleyerek açıklamalar yazdığı Zeynüddin İbn Nüceym’in eseri
el-EŞBÂH ve’n-NEZÂİR
Zeynüddin İbn Nüceym’in (ö. 970/1563) İslâm hukukundaki küllî kaideleri ve benzer meselelerin tâbi olduğu ortak veya farklı hükümleri konu alan eseri.
el-Eşbâh ve’n-neẓâʾir adlı eserini yeniden düzenleyerek açıklamalar yazdığı âlim
İBN NÜCEYM, Zeynüddin
Hanefî fıkıh âlimi.
Tercüme ettiği eser
AHLÂK-ı MUHSİNÎ
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin (ö. 910/1504-1505) ahlâka dair Farsça eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER