KAYGUSUZ ABDAL - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KAYGUSUZ ABDAL ile İLİŞKİLİ MADDELER

BEKTAŞÎLİK
XIII. yüzyılda Kalenderîlik içinde teşekküle başlayıp XV. yüzyılın sonlarında Hacı Bektâş-ı Velî an‘aneleri etrafında Anadolu’da ortaya çıkan bir tarikat.
ALEVÎ
Hz. Ali’ye bağlılık noktasında birleşen çeşitli dinî ve siyasî gruplar için kullanılan bir terim.
Mensubu olduğu çevre
KALENDERİYYE
Kalenderî bir hayat tarzını benimseyen çeşitli tasavvufî zümrelerin ortak adı.
ABDAL
Tasavvuf ve İslâmî edebiyat alanlarında kullanılan bir terim.
Şeyhi
ABDAL MÛSÂ
Menkıbeleri Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili rivayetlere karışan ve Bektaşî an‘anesinde önemli bir yeri olan Anadolu abdallarından biri.
Türbesinin bulunduğu tekke
ABDAL MÛSÂ TEKKESİ
Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı Tekke (Teke) köyünde XIV. yüzyılda kurulmuş bir Bektaşî tekkesi.
Etkilendiği isim
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
Etkilediği isim
PÎR SULTAN ABDAL
XVI. yüzyıl halk şairi.
Çağdaşı
ŞÜCÂÜDDİN VELÎ
XIV-XV. yüzyıllarda Anadolu’da yaşayan Kalenderî şeyhi.
Etkilediği isim
PÎR SULTAN ABDAL
XVI. yüzyıl halk şairi.
Etkilediği isim
DERTLİ
Türk saz şairi.
Çağdaşı
Nİ‘METULLĀH-ı VELÎ
Ni‘metullāhiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf şair.
Eser verdiği edebî tür
KOŞMA
Şekil, konu ve ezgi özellikleri bulunan ve Türk halk edebiyatında en çok kullanılan nazım şekli.
Eser verdiği edebî tür
MESNEVİ
Fars, Türk ve Urdu edebiyatlarında birbiriyle kafiyeli ikişerli mısralardan oluşan nazım şekli.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER