KOCA SİNAN PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KOCA SİNAN PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Torunu (kızının kızı) ile evlendiği padişah
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Çaşnigîr başısı olduğu padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Vezîriâzamı olduğu padişah
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
Vezîriâzamı olduğu padişah
MEHMED III
Osmanlı padişahı (1595-1603).
Vezîriâzamlığı döneminde anlaşma sağlanarak barış yapılan şah
ABBAS I
Safevî hükümdarı (1587-1629).
Yetiştiği yer
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Çağdaşı ve muhalifi olan vezir
LALA MUSTAFA PAŞA
Kıbrıs, Şirvan ve Gürcistan fâtihi unvanıyla anılan Osmanlı veziri.
Çağdaşı ve rakibi; idamına sebep olduğu vezîriâzam
FERHAD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Yakından tanıyan ve hakkında bilgi veren tarihçi
SELÂNİKÎ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı tarihçisi.
İmam Mutahhar’ın isyanını bastırarak yeniden Osmanlı idaresine dahil ettiği ve fâtihi olarak adlandırıldığı yer
YEMEN
Arap yarımadasının güneybatısında ülke.
İspanyol donanmasının işgalinden kurtararak fâtihi unvanını aldığı yer
TUNUS
Kuzey Afrika’da ülke.
Döneminde yapılan savaşlarda elden çıkan kale
ESTERGON
Macaristan’ın kuzeybatısında Komárom ilinde XVI-XVII. yüzyılda bir Osmanlı sancak merkezi olan şehir.
Yaptırdığı ve III. Murad'a sunduğu köşk
İNCİLİ KÖŞK
İstanbul’da XVI. yüzyıl sonlarında yapılmış Sarây-ı Hümâyun’a ait bir köşk.
Yaptırdığı külliye
SİNAN PAŞA KÜLLİYESİ
Bursa Yenişehir’de XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
Yaptırdığı külliye
KOCA SİNAN PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul Beyazıt’ta XVI. yüzyıla ait külliye.
Yemen'i fethine dair yazılan eser
FÜTÛH-ı YEMEN
Rumûzî’nin (ö. 990/1582’den önce) Yemen tarihine ve Koca Sinan Paşa’nın bu ülkeyi zaptına dair Târîh-i Feth-i Yemen adıyla da bilinen manzum eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER