KOÇİ BEY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KOÇİ BEY ile İLİŞKİLİ MADDELER

Musâhibleri arasında yer aldığı ve ilk risâleyi sunduğu padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Musâhibleri arasında yer aldığı ve ikinci risâleyi sunduğu padişah
İBRÂHİM
Osmanlı padişahı (1640-1648).
Dönemini kudret ve zenginliğinin zirveye eriştiği bir zaman ve aynı zamanda bozuluş ve çözülmelerin başlangıcı olarak değerlendirdiği padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Yetiştiği ve bazı hizmetlerde bulunduğu kurum
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Ailesi ve mezar yeri hakkında bilgi veren müellif
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
Bursalı Mehmed Tahir'in iddiasına göre karısı ve oğlunun mezarının haziresinde bulunduğu cami
İMRAHOR İLYAS BEY CAMİİ ve TÜRBESİ
Arnavutluk’un Görice kasabasında XV. yüzyıl sonlarında yapılmış cami.
Risâlelerin türü
SİYÂSETNÂME
Devlet yönetimine dair eserlerin ortak adı.
IV. Murad'a sunulan risâlenin tanıtımını yapan kişi
ŞİNÂSİ
Batılılaşma dönemi öncülerinden, şair ve gazeteci.
IV. Murad'a sunulan risâlenin ilk neşrini yapan kişi
AHMED VEFİK PAŞA
Türk devlet adamı, Türkiye’nin ilk Türkolog ve Türkçülerinden, lugat âlimi, tiyatro edebiyatının önde gelen bir kurucusu.
Sultan İbrahim'e sunulan risâlenin metnini yayımlayan yazar
AKSÜT, Ali Kemali
Tarih ve millî terbiye konularındaki eserleri ile tanınan yazar, idareci.
Sultan İbrahim'e sunulan risâleyi Kemankeş Kara Mustafa’ya atfedilmek suretiyle yayımlayan yazar
UNAT, Faik Reşit
Eğitimci, tarihçi ve coğrafyacı.
Sultan İbrâhim risâlesinin Koçi Bey'e aidiyeti konusundaki tartışmaları sonlandıran kişi
ULUÇAY, Mustafa Çağatay
Tarihçi, yazar.
IV. Murad'a sunulan risâlenin bir nüshasını 1673 yılında Fransa’ya gönderen kişi
GALLAND, Antoine
Binbir gece masallarını Avrupa’ya tanıtan Fransız şarkiyatçısı.
IV. Murad'a sunulan risâleyi Fransızca'ya çeviren şarkiyatçı
PÉTIS de la CROIX, François
Fransız şarkiyatçısı.
IV. Murad'a sunulan risâleyi Rusça'ya çeviren araştırmacı
SMIRNOV, Vasily Dmitrieviç
Rus Türkologu.
Sultan İbrahim'e sunulan risâleyi Almanca'ya çeviren şarkiyatçı
HAMMER-PURGSTALL, Joseph Freiherr von
Osmanlı tarihine dair eserleriyle tanınan Avusturyalı şarkiyatçı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER