KONUK, Ahmet Avni - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KONUK, Ahmet Avni ile İLİŞKİLİ MADDELER

Tarikatı
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
Şeyhi
MEHMED ESAD DEDE
Mevlevî şeyhi, mesnevîhan.
Hocası
HACI KİRÂMÎ EFENDİ
Türk mûsikisi bestekârı ve hânende.
Hocası
ZEKÂİ DEDE
Türk mûsikisi bestekârı ve mûsiki hocası.
Çağdaşı
AHMED AMİŞ EFENDİ
Mutasavvıf, şeyh, Fâtih türbedarı.
Çağdaşı
TÂHİRÜLMEVLEVÎ
Edebiyat tarihçisi, yazar ve şair.
Çağdaşı
RAUF YEKTÂ BEY
Mûsiki nazariyatçısı ve yazarı, bestekâr, neyzen.
Çağdaşı
EZGİ, Mehmet Suphi
Türk mûsikisi âlimi ve bestekârı.
Çağdaşı
OĞUZ, Muhammet İhsan
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
Şerh yazdığı eser
FUSÛSÜ’l-HİKEM
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) bütün fikirlerinin özeti sayılan temel eseri.
Şerh yazdığı eser
MESNEVÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) tasavvuf anlayışını içeren İslâm kültürünün en önemli eserlerinden biri.
Türkçe’ye tercüme ettiği eser
FÎHİ MÂ FÎH
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) sohbetlerinden derlenen eseri.
Eserini tercüme ettiği mutasavvıf
FAHREDDÎN-i IRÂKĪ
Lemaʿât adlı eseriyle tanınan mutasavvıf şair.
Eserini tercüme ettiği mutasavvıf
SİPEHSÂLÂR, Ferîdun
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve çevresi hakkında ilk menâkıbnâmelerden biri olan Risâle-i Sipehsâlâr’ın müellifi.
Eserini tercüme ettiği mutasavvıf
AZÎZ NESEFÎ
Vahdet-i vücûd konusundaki düşünceleriyle tanınan İranlı mutasavvıf.
Eserini tercüme ettiği mutasavvıf
İMDÂDULLAH TEHÂNEVÎ
Hindistanlı mutasavvıf.
Eserini tercüme ettiği mutasavvıf
ERVÂDÎ
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
Talebesi
CAN, Halil
Türk dinî mûsikisinin son temsilcilerinden, neyzen.
Talebesi
YAZICI, Mehmet Emin
Hattat ve neyzen.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER