KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Oğlu ve halefi
KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Oğlu
KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Torunu
KÖPRÜLÜZÂDE NÛMAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Damadı
MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Damadı
SİYAVUŞ PAŞA, Köprülü Damadı
Osmanlı vezîriâzamı.
Selefi
BOYNUEĞRİ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Yaptırdığı külliye
KÖPRÜLÜ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bir külliye.
Yaptırdığı külliye
VEZİRHAN KÜLLİYESİ
Bilecik yakınında XVII. yüzyılın ortalarında inşa edilen menzil külliyesi.
SİLSİLETÜ’l-ÂSAFİYYE
Behcetî Seyyid İbrâhim’in (ö. 1151/1738’den sonra) Köprülü ailesinden yetişmiş devlet adamlarının biyografilerine dair eseri.
SADRAZAM
Osmanlılar’da devlet idaresinin padişah vekili olarak önde gelen sorumlusu, başvezirin unvanı.
Sadrazamlığa getirilmesinde rolü olan vâlide sultan
TURHAN SULTAN
IV. Mehmed’in annesi vâlide sultan.
Yeğeni
AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Yetişmesinde katkısı olan devlet adamı
TAYYAR MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Katlinde rol oynadığı devlet adamı
HÜSEYİN PAŞA, Deli
Girit serdarı ve sadrazam.
Çağdaşı
MUSTAFA EFENDİ, Bolevî
Osmanlı şeyhülislâmı.
Çağdaşı
KASIM AĞA
Osmanlı iç siyasetine de karışmış olan Hassa başmimarı.
Çağdaşı
İPŞİR MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Muhaliflerinden
KENAN PAŞA
Osmanlı veziri ve kaptan-ı deryâsı.
Hazinedarlığını yaptığı sadrazam
HÜSREV PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
İsyanıyla mücadele ettiği şahıs
VARVAR ALİ PAŞA
Osmanlı devlet adamı, şair.
Çağdaşı
KATIRCIOĞLU MEHMED PAŞA
Celâlî reislerinden.
İsyanıyla mücadele ettiği şahıs
ABAZA HASAN
Osmanlı Devleti tarihinde en büyük Celâlî isyanını çıkaran âsi reisi.
Mücadele ettiği grup
KADIZÂDELİLER
XVII. yüzyılda Osmanlılar’da dinî ve içtimaî hareket başlatan vâizler zümresi ve bu harekete verilen ad.
Kıbrıs'a sürgün ettiği şahıs
ÜSTÜVÂNÎ MEHMED EFENDİ
Kadızâdeli hareketinin önde gelen liderlerinden, Osmanlı âlimi, vâiz.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER