KÖSEM SULTAN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KÖSEM SULTAN ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hasekisi olduğu padişah
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Oğlu
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Oğlu
İBRÂHİM
Osmanlı padişahı (1640-1648).
Torunu
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Kendi oğullarına saltanat yolunu açmak için tahta çıkmasını sağladığı padişah
MUSTAFA I
Osmanlı padişahı (1617-1618, 1622-1623).
Damadı
RECEB PAŞA, Topal
Osmanlı sadrazamı.
Destekçileri arasında yer alan kişi
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Çeşitli tasarrufları nedeniyle arasının açıldığı devlet adamı
KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
İsyanıyla meşgul olduğu kişi
ABAZA MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
İdam ettirdiği İznik kadısı sebebiyle oğlu IV. Murad'ı uyarması için Kösem Sultan'a tezkire gönderen ve bu nedenle idam edilen şeyhülislâm
AHÎZÂDE HÜSEYİN EFENDİ
İdam edilen ilk Osmanlı şeyhülislâmı.
ÇİNİLİ CAMİ KÜLLİYESİ
İstanbul Üsküdar’da Kösem Vâlide Sultan tarafından yaptırılan külliye.
Kurduğu vakıflara gelir temini için yaptırdığı bina
BÜYÜK VÂLİDE HANI
İstanbul’da XVII. yüzyılda yapılan şehrin en büyük ticaret hanı.
Köprü yaptırdığı yerleşim yeri
BADRACIK
Yunanistan’da Ypate kasabasının Osmanlılar dönemindeki adı.
Kaynaklarda kullanılan adı
MÂHPEYKER VÂLİDE SULTAN
Oğlu Sultan İbrâhim'in hanımı
TURHAN SULTAN
IV. Mehmed’in annesi vâlide sultan.
Defnedildiği yer
SULTAN AHMED CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER