KUŞADALI İBRÂHİM EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KUŞADALI İBRÂHİM EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

HALVETİYYE
Ömer el-Halvetî’ye (ö. 800/1397-98) nisbet edilen İslâm dünyasının en yaygın tarikatı.
ŞÂBÂNİYYE
Halvetiyye tarikatının Şâbân-ı Velî’ye (ö. 976/1569) nisbet edilen kolu.
ŞÂBÂN-ı VELÎ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının kurucusu.
KUŞADALI TEKKESİ
İstanbul Aksaray’da XIX. yüzyıl sûfîlerinden Kuşadalı İbrâhim Efendi adına inşa edilen tekke.
Tarikat silsilesinin ulaştığı sûfî
ÇERKEŞÎ MUSTAFA EFENDİ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Çerkeşiyye kolunun kurucusu.
Müridi ve halifesi
MEHMED TEVFİK BOSNEVÎ
Halvetî-Şâbânî şeyhi.
Müridi
OSMAN ŞEMS EFENDİ
Kādiriyye tarikatının Enveriyye kolunun kurucusu, şair.
Müridi
NÂMIK PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
Çağdaşı
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
MELÂMET
Bir tasavvuf terimi; III. (IX.) yüzyılda Horasan bölgesinde ortaya çıkıp daha sonra bütün İslâm dünyasında yaygınlık kazanan tasavvuf anlayışı.
Tarikat silsilesinin ulaştığı sûfî
MEHMED NASÛHÎ
Halvetî-Şâbânî tarikatının Nasûhiyye kolunun kurucusu.
Tarikat silsilesinin ulaştığı sûfî
KARABAŞ VELÎ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Karabaşiyye kolunun kurucusu.
Tarikat silsilesinin ulaştığı sûfî
ÖMER FUÂDÎ
Halvetî-Şâbânî şeyhi, şair.
Tarikat silsilesini devam ettiren sûfî
AHMED AMİŞ EFENDİ
Mutasavvıf, şeyh, Fâtih türbedarı.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
RÂBITA
Müridin şeyhine gönlünü bağlaması ve onu düşünmesi anlamında bir tasavvuf terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER