MA‘DÛM - TDV İslâm Ansiklopedisi

MA‘DÛM

المعدوم
bk. ADEM
Kelâm ve felsefede “varlık” kavramının karşıtı olarak kullanılan terim.

bk. VÜCÛD
Allah’ın zihnin dışında gerçekliğinin bulunduğunu ve yokluğunun düşünülemeyeceğini belirten sıfat.

bk. VÜCÛD
Varlık veya var olma anlamında mantık ve felsefe terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER