MAĞRİBÎ, Molla Muhammed - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAĞRİBÎ, Molla Muhammed

bk. ŞÎRÎN-i MAĞRİBÎ
Muhyiddin İbnü’l-Arabî ekolüne bağlı İranlı sûfî şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER