MAHMUD CELÂLEDDİN PAŞA, Damad - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MAHMUD CELÂLEDDİN PAŞA, Damad ile İLİŞKİLİ MADDELER

Damadı olduğu padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Abdülmecid'in kızı Seniha Sultan'la nikahlanmasına izin veren padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Tekrar tahta çıkarmak için kurulan komiteyle ilişkisi olduğu şüphesiyle gözden düşmesine sebep olan padişah
MURAD V
Osmanlı padişahı (1876).
Eniştesi olduğu, muhalefet ettiği, hilâfeti gasbettiğini iddia ettiği; rütbe ve nişanlarını alarak gıyabında idam kararı çıkartan padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Kabinesinde adliye nâzırlığı yaptığı kişi
SÂDIK MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı, Maliye nâzırı ve başvekil.
Oğlu
PRENS SABAHADDİN
Son devir Osmanlı siyaset ve fikir adamı.
Maddi destek aldığı kişi
ABBAS HİLMİ II
Mısır hidivi.
Anlaşmazlığa düştüğü kişi
AHMED RIZÂ
Jön Türk hareketi liderlerinden ve Türk siyaset adamı.
Kaçtığı Paris'te irtibat kurduğu ve liderliğini üstlendiği muhalif grup
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Üyeliğine tayin edildiği meclis
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
Abdülmecid'in kızı Seniha Sultan'la nikahlarının yapıldığı yer
HIRKA-i SAÂDET DAİRESİ
Siyasal sonuçlarıyla ilgili kaleme aldığı lâyihaları II. Abdülhamid’e sunduğu proje
BAĞDAT DEMİRYOLU
XIX. yüzyıl sonlarıyla XX. yüzyıl başlarında İstanbul-Bağdat arasında yapılan demiryolu.
İntisap ettiği şeyhi Feyzullah Efendi'nin mensubu olduğu tarikat
HÂLİDİYYE
Nakşibendiyye tarikatının Hâlid el-Bağdâdî’ye (ö. 1242/1827) nisbet edilen kolu.
İntâk-ı Hak adlı hiciv manzumesini tahmîs eden şair
İSMÂİL SAFÂ
Şair ve yazar.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER