MA‘MER b. RÂŞİD - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MA‘MER b. RÂŞİD ile İLİŞKİLİ MADDELER

معمر بن راشد
TÂBİÎN
Sahâbeyi müslüman olarak gören ve müslüman olarak ölen ikinci nesli ifade eden terim.
Çağdaşı
HASAN-ı BASRÎ
Basralı meşhur tâbiî, âlim ve zâhid.
Hocası
KATÂDE b. DİÂME
Müfessir tâbiî.
Hocası
ZÜHRÎ
Tâbiî, hadisleri Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in emriyle resmen tedvin eden âlim.
Hocası
AMR b. DÎNÂR
Tâbiîn devri Mekke fukahasından, müctehid, muhaddis.
Hocası
HEMMÂM b. MÜNEBBİH
İlk yazılı hadis metinlerinden eṣ-Ṣaḥîfetü’ṣ-ṣaḥîḥa adlı mecmuası ile tanınan tâbiî.
Hocası
YAHYÂ b. EBÛ KESÎR
Basralı muhaddis, tâbiî.
Hocası
A‘MEŞ
Hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki bilgisiyle tanınan tâbiîn nesline mensup âlim.
Hocası
EBÛ İSHAK es-SEBÎÎ
Kûfeli hadis ve kıraat âlimi, tâbiî.
Hocası
ZEYD b. ESLEM
Tâbiîn âlimi.
Hocası
İBN ŞÜBRÜME
Fakih ve kadı.
Hocası
SÜFYÂN es-SEVRÎ
Kendi adıyla anılan fıkıh mezhebinin imamı, müfessir, muhaddis ve zâhid.
Hocası
YAHYÂ b. EBÛ KESÎR
Basralı muhaddis, tâbiî.
Hocası
EYYÛB es-SAHTİYÂNÎ
Fıkıh ve hadis âlimi, tâbiî.
Hocası
AMR b. DÎNÂR
Tâbiîn devri Mekke fukahasından, müctehid, muhaddis.
Öğrencisi
İBN EBÛ ARÛBE
Hadisleri ilk defa konularına göre tasnif eden muhaddis ve fakih.
Öğrencisi
EBÂN b. YEZÎD
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
İBN CÜREYC
Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi, tâbiî.
Öğrencisi
HİŞÂM ed-DESTÜVÂÎ
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
ŞU‘BE b. HACCÂC
Tebeu’t-tâbiîn neslinden muhaddis, ricâl âlimi.
Öğrencisi
SÜFYÂN b. UYEYNE
Tebeu’t-tâbiîn neslinden hadis âlimi ve hâfız.
Öğrencisi
ABDULLAH b. MÜBÂREK
Tebeu’t-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakih.
Öğrencisi
GUNDER
Basralı hadis hâfızı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER