MEHMED GİRAY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHMED GİRAY ile İLİŞKİLİ MADDELER

Eserine hakkında öven ifadelerle başladığı padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Cülûsu esnasındaki olayları ayrıntılı olarak aktardığı padişah
SÜLEYMAN II
Osmanlı padişahı (1687-1691).
Kendisinde bulunan Hz. Peygamber’e ait bir mührü takdim ettiği padişah
MUSTAFA II
Osmanlı padişahı (1695-1703).
Cülûsunu anlattığı padişah
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Viyana seferindeki yenilginin gerçek sorumlusu olarak gösterdiği kişi
MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Hayat hikâyesini ve icraatlarını anlattığı kişi
AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Hayat hikâyesini ve icraatlarını anlattığı kişi
DALTABAN MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Hakkında mâlûmat verdiği kişi
MEZEMORTA HÜSEYİN PAŞA
Osmanlı kaptan-ı deryâsı.
Oğullarıyla birlikte âkıbetini anlattığı kişi
FEYZULLAH EFENDİ, Seyyid
Osmanlı şeyhülislâmı.
Ailesi
GİRAY
XV. yüzyıl başından 1783’e kadar Kırım’da hüküm süren hânedan.
Eserinde hanlık dönemindeki olaylara yer verdiği kişi
HACI GİRAY II
Kırım hanı (1683-1684).
Eserinde hanlık dönemindeki olaylara yer verdiği, hanlıktan ayrıldıktan sonra ziyaret ettiği kişi
SELİM GİRAY
Kırım hanı.
Târîḫ’inden alıntılar yaptığı tarihçi
İBN KESÎR, Ebü’l-Fidâ
Tarihçi, müfessir, muhaddis ve Şâfiî fakihi.
Bostân’ından alıntılar yaptığı şair
SA‘DÎ-i ŞÎRÂZÎ
Fars edebiyatının en büyük şairlerinden.
Farsça beyitlerinden alıntılar yaptığı şair
NİZÂMÎ-i GENCEVÎ
Fars edebiyatında hamse türünün kurucusu sayılan şair.
Hakkında mâlûmat verdiği kişi
NİYÂZÎ-i MISRÎ
Halvetiyye’nin Mısriyye kolunun kurucusu, mutasavvıf şair.
Sebeplerini, gelişmesini ve sonrasında yaşananları anlattığı olay
EDİRNE VAK‘ASI
1703 yılında çıkan, Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin ölümü, II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ve yerine III. Ahmed’in cülûsu ile sonuçlanan ayaklanma.
İkamet ettiği yer
YANBOLU
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER