MEHMED I - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHMED I ile İLİŞKİLİ MADDELER

محمد
Babası ve selefi
BAYEZİD I
Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1389-1403).
Oğlu ve halefi
MURAD II
Osmanlı padişahı (1421-1444, 1446-1451).
Saltanat mücadelesi içinde bulunduğu dönem
FETRET DEVRİ
Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım Bayezid’in oğullarının birbirleriyle saltanat mücadelesi yaptıkları dönem (1402-1413).
Kardeşi
SÜLEYMAN ÇELEBİ, Emîr
Fetret dönemi Osmanlı şehzadesi.
Kardeşi
MÛSÂ ÇELEBİ
Fetret devrinde saltanat mücadelesinde bulunan Osmanlı şehzadesi.
Kardeşi
MUSTAFA ÇELEBİ, Düzme
Osmanlı şehzadesi.
Kardeşi
ÎSÂ ÇELEBİ
Fetret döneminde saltanatını ilân eden Osmanlı şehzadesi.
Döneminin önde gelen devlet adamı
BAYEZİD PAŞA
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde I. Mehmed ve II. Murad’ın vezîriâzamlığını yapan devlet adamı.
Katıldığı savaş
ANKARA SAVAŞI
Yıldırım Bayezid ile Timur arasında Ankara yakınlarında Çubuk ovasında 28 Temmuz 1402’de meydana gelen savaş.
İdam ettirdiği şahıs
BEDREDDİN SİMÂVÎ
Osmanlı fakih ve mutasavvıfı, önemli bir isyan ve ihtilâl hareketinin başlatıcısı.
Yaptırdığı ve türbesinin de bulunduğu külliye
YEŞİLCAMİ KÜLLİYESİ
Bursa’da XV. yüzyılda inşa edilen külliye.
ÇELEBİ SULTAN MEHMED CAMİİ
Yunanistan’da Dimetoka’da XV. yüzyıl başlarına ait cami.
ÇELEBİ SULTAN MEHMED CAMİİ
Söğüt’te aslı Çelebi Sultan Mehmed devrine ait olan XIX. yüzyıl camii.
MEHMED I MEDRESESİ
Merzifon’da XV. yüzyılın ilk çeyreği içinde inşa edilen yapı.
Döneminin önde gelen devlet adamlarından
HACI İVAZ PAŞA
Osmanlı veziri ve mimarı.
Döneminin önde gelen devlet adamlarından
ÇANDARLI İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı (1421-1429).
Çağdaşı
CÜNEYD BEY
İzmir beyi olarak da bilinen son Aydınoğlu beyi.
Çağdaşı
İLYAS BEY
Menteşeoğulları’nın son beyi.
Çağdaşı
İSFENDİYAR BEY
Sinop’ta hüküm süren Candaroğulları beyi (1392-1440).
Çağdaşı
ŞÂHRUH
Timurlu hükümdarı (1405-1447).
Yaptırdığı han
İPEK HANI
Bursa’da XV. yüzyılın ilk yarısında yapılmış en büyük han.
İnşasını tamamlattırdığı cami
ESKİCAMİ
Edirne’de en eski ve çok kubbeli cami geleneğinin en güzel örneklerinden biri.
Damadı Celâleddin Karaca Bey b. Abdullah'ın yaptırdığı külliye
KARACA BEY CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Ankara’da XV. yüzyıla ait külliye.
Kızı Ayşe Sultan tarafından yaptırılan cami
AYŞEKADIN CAMİİ
Edirne’de İstanbul yolu üzerinde Ayşekadın semtinde XV. yüzyıla ait cami.
Kızı Hafsa Hatun tarafından yaptırılan cami
HAFSA HATUN CAMİİ
Bursa’da XV. yüzyıla ait cami.
Tervîhu’l-ervâh adlı eserini kendisine takdim eden şair
AHMEDÎ
Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi.
Bir dönem hizmetinde bulunan şahıs
ŞEYHÎ
Klasik Türk edebiyatının kurucularından sayılan divan şairi.
Himaye ettiği şahıs
ŞİRVÂNÎ, Muhammed b. Mahmûd
XV. yüzyıl Osmanlı hekimi.
Himaye ettiği şair
AHMED-i DÂÎ
Türk edebiyatında nazım ve nesir türünde çeşitli eserler veren, fakat daha çok Çengnâme adlı manzum eseriyle tanınan şair.
Himaye ettiği âlim
İBN ARABŞAH, Şehâbeddin
Tarihçi, edip ve şair.
Himaye ettiği âlim
İBN ARABŞAH, Tâceddin
Hanefî fakihi.
İlk defa döneminde gerçekleştirilen uygulama
DEVŞİRME
Osmanlı tebaası bazı hıristiyan çocuklarının başta askerlik ve saray olmak üzere çeşitli görevlerde kullanılmak üzere devlet hizmetine alınması.
Osmanlı Devleti'nde başlattığı uygulama
SURRE
Hac zamanı dağıtılmak üzere Haremeyn’e gönderilen eşya ve hediyeleri ifade eden bir terim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER