MEKTÛBÂT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEKTÛBÂT ile İLİŞKİLİ MADDELER

مكتوبات
MEKTUP
İMÂM-ı RABBÂNÎ
Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye kolunun kurucusu.
BÂKĪ-BİLLÂH
İmâm-ı Rabbânî’nin mürşidi, Nakşibendî tarikatını Hindistan’da yayan mutasavvıf.
MUHAMMED MA‘SÛM SİRHİNDÎ
Hindistanlı Nakşibendî-Müceddidî şeyhi.
Eserde doktrinine yer verilen tarikat
NAKŞİBENDİYYE
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
Eserde tartışılan tasavvuf kavramı
VAHDET-i VÜCÛD
Varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında bir tasavvuf terimi; bu bağlamda Tanrı, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemi.
Eserde tartışılan tasavvuf kavramı
HAKÎKAT-i MUHAMMEDİYYE
Hz. Peygamber’in mânevî şahsiyetini ifade etmek için kullanılan tasavvuf terimi.
Eseri Türkçe’ye tercüme eden isim
MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SÂDEDDİN
Biyografi âlimi, mutasavvıf ve hattat.
Eseri Arapça’ya tercüme eden isim
REMZÎ, Muhammed Murad
Nakşibendî şeyhi, âlim.
Eserde eleştirilen kişi
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Eseri eleştiren kişi
KONUK, Ahmet Avni
Mutasavvıf, mûsikişinas ve bestekâr.
Eserin etkilediği isim
OĞUZ, Muhammet İhsan
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
Eserin etkilediği isim
IŞIK, Hüseyin Hilmi
Nakşibendî-Hâlidî tarikatına mensup sûfî müellif.
Eserin etkilediği isim
KISAKÜREK, Necip Fazıl
Türk şairi, tiyatro yazarı ve fikir adamı.
BENÛRÎ
İmâm-ı Rabbânî’nin halifelerinden, Müceddidiyye tarikatını Hindistan ve Hicaz’da yayan mutasavvıf.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER