MEKTUP - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEKTUP ile İLİŞKİLİ MADDELER

مكتوب
MEKTÛBÂT
İmâm-ı Rabbânî’nin (ö. 1034/1624) mektuplarından derlenen eser.
RİSÂLE
Edebî mektuplar ve belli konularda küçük hacimli eserler için kullanılan terim.
İMZA
Mektup yazma sanatı
İNŞÂ
Resmî yazışmaları belirten edebî tür, dil bilimi ve fıkıhta haber karşıtı olarak kullanılan bir ifade kategorisi.
MÜHÜR
Mektubu muhafaza etmek için kullanılan nesne
KOZAK
Muahede, nâme, tezkire gibi önemli evrakı bağlayan kordonların içinden geçirilerek üzerine mum dökülüp mühürlendiği yassı-yuvarlak kutu.
MÜNŞEAT
Mektup dahil her türlü resmî ve hususî yazıyı toplayan, yazım esaslarını gösteren eserlerin genel adı.
BİTİK
Eski Türkçe’de kitap, mektup, yazı; hüküm, emirnâme anlamlarında kullanılan bir terim.
Mektup tarzında eseri olan yazarlardan
GÖVSA, İbrahim Alâeddin
Biyografi ve ansiklopedi çalışmalarıyla tanınan yazar, eğitimci ve şair.
Mektup tarzında eseri olan yazarlardan
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
Mektup tarzında eseri olan yazarlardan
TANPINAR, Ahmet Hamdi
Cumhuriyet dönemi şairi, romancı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi.
Mektup tarzında eseri olan yazarlardan
KAPLAN, Mehmet
Edebiyat tarihçisi, tenkitçi ve yazar.
Mektup tarzında eseri olan yazarlardan
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Mektup tarzında eseri olan yazarlardan
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Mektup tarzında eseri olan yazarlardan
GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi
Türk hikâyeci ve romancısı.
Mektup tarzında eseri olan yazarlardan
ESENDAL, Memduh Şevket
Türk hikâye yazarı ve siyaset adamı.
Mektup tarzında eseri olan yazarlardan
ASYA, Arif Nihat
Şair ve yazar.
Mektup tarzında eseri olan yazarlardan
AYVERDİ, Samiha
Romancı, yazar ve mutasavvıf.
Mektup şeklinde eser veren yazar
ATAÇ, Nurullah
Cumhuriyet dönemi eleştirmeni ve deneme yazarı.
Handan romanında mektup tekniğini kullanan yazar
ADIVAR, Halide Edip
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi Türk kadın yazarı ve romancı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER