MESKÛKÂT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MESKÛKÂT ile İLİŞKİLİ MADDELER

مسكوكات
İSMÂİL GALİB
Osmanlı nümismatı.
Nümismat
ELDEM, Halil Ethem
Eski eserler, tarihî belge ve kitâbelerle müzecilik hakkında yayınları olan müze müdürü.
Eski sikkeleri düzenli bir şekilde toplayan ve kayıt altına alan kişi
OSMAN HAMDİ BEY
Ressam, müzeci, arkeolog ve yazar.
SİKKE
Madenî ödeme aracını ifade eden terim.
PARA
ALTIN
İnsanlık tarihinde önemli rol oynamış değerli bir maden.
GÜMÜŞ
Tarih boyunca daha ziyade para ve ziynet eşyası yapımında kullanılan değerli bir maden.
DİNAR
İslâm altın para birimi.
AKÇE
Osmanlılar’ın ilk gümüş para birimi ve ilk sikkesi.
DİRHEM
Bir ağırlık ölçüsü ve gümüş para birimi.
MANGIR
Osmanlılar’da bakır para.
FELS
İslâmiyet’in ilk devirlerinden itibaren basılan bakır veya bronz sikke.
ADLÎ ALTIN
II. Mahmud zamanında basılan altın sikkelerden biri.
FINDIK ALTINI
III. Ahmed zamanında basılan altın para.
CEDÎD İSLÂMBOL
1716’da İstanbul’da basılan altın para.
FİLORİ
Osmanlılar’da Avrupa menşeli altın paraların adı ve bir vergi türü.
MECİDİYE
Osmanlılar’da bir tür altın ve gümüş para.
ZER-i MAHBÛB
Osmanlı döneminde kullanılan bir tür altın sikke.
ABBÂSÎ
Safevî Hükümdarı I. Abbas zamanında (1587-1628) basılan altın ve gümüş sikkeye verilen ad.
CEDÎD EŞREFÎ
II. Mustafa adına 1695’te ilk defa tuğralı olarak basılan altın para.
CEDÎD ZENCİRİKLİ
III. Ahmed adına 1138’de (1725-26) Tebriz, Tiflis ve Revan darphânelerinde basılan altın para.
EŞREFÎ
Memlükler tarafından Mısır’da basılan ve daha sonra diğer İslâm devletlerinde de basılıp kullanılan altın sikke.
BUCU
Cezayir’de çıkarılmış olan gümüş bir sikke.
ALTILIK
II. Mahmud döneminde tedavüle çıkarılan gümüş para.
BEŞLİK
II. Mahmud zamanında çıkarılan ayarı çok düşük gümüş sikkelere verilen ad.
ZOLOTA
Osmanlı döneminde kullanılan bir çeşit gümüş para.
PÂDİŞÂHÎ
Safevîler, Bâbürlüler ve Osmanlılar tarafından kullanılan bir çeşit gümüş para.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER