MİDHAT BAHÂRÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MİDHAT BAHÂRÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
Şeyhi
HÜSEYİN FAHREDDİN DEDE
Mevlevî şeyhi, şair, bestekâr ve ney virtüozu.
Hocası
HOCA HÜSÂMEDDİN
Nakşibendî şeyhi, mesnevîhan.
Hocası
ARAPKİRLİ HÜSEYİN AVNİ
Son devir din âlimi, huzur dersleri mukarriri, dersiâm.
Çağdaşı
ABDÜLHALİM ÇELEBİ
Konya Mevlânâ Dergâhı’nın son postnişini.
Mesnevîhanlık yaptığı tekke
KASIMPAŞA MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul Kasımpaşa’da 1625 yılı civarında tesis edilen tekke.
BAHARİYE MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul Eyüp’te Haliç kıyısında 1874-1877 yılları arasında inşa edilmiş ve günümüzde ortadan kalkmış bulunan bir Mevlevî tekkesi.
Türkçe’ye tercüme ettiği eser
DÎVÂN-ı KEBÎR
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) divanı.
Eserini tercüme ettiği isim
SİPEHSÂLÂR, Ferîdun
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve çevresi hakkında ilk menâkıbnâmelerden biri olan Risâle-i Sipehsâlâr’ın müellifi.
Eserini tercüme ettiği isim
ŞÂHİDÎ, İbrâhim
Divan şairi ve lugat yazarı.
Eserini tercüme ettiği isim
KEMALPAŞAZÂDE
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Yazar kadrosunda yer aldığı yayın organı
HAZÎNE-i FÜNÛN
1893-1896 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan edebiyat ve fikir dergisi.
Yazar kadrosunda yer aldığı yayın organı
MAÂRİF
1891-1896 yılları arasında yayımlanmış haftalık fen ve edebiyat dergisi.
Yazar kadrosunda yer aldığı yayın organı
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid devrinde yayımlanan ilmî, fennî ve edebî muhtevalı haftalık dergi.
Yazar kadrosunda yer aldığı yayın organı
TERAKKÎ
1868-1871 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan siyasî gazete.
Yazar kadrosunda yer aldığı yayın organı
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
Yazar kadrosunda yer aldığı yayın organı
MEKTEB
1891-1898 yılları arasında yayımlanan eğitim ağırlıklı edebiyat ve fen dergisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER