AHMET LÜTFİ KAZANCI - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET LÜTFİ KAZANCI

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜDDÂR (Benî Abdüddâr)
Kureyş kabilesinin ana kollarından biri.
ÂİŞE bint TALHA b. UBEYDULLAH
Meşhur kadın tâbiî.
AK (Benî Ak)
Ak b. Udsân’ın soyundan gelen eski bir Arap kabilesi.
Bİ‘SET
Genel olarak peygamberlikle görevlendirme, özel olarak da Hz. Muhammed’in peygamberlikle görevlendirilmesi anlamına gelen bir terim.
EBREHE
Tarihte Fil Vak‘ası olarak bilinen olayın kahramanı, Yemen valisi.
EBÛ RİGĀL
Kâbe’yi yıkmak üzere çıktığı sefer sırasında Ebrehe’ye kılavuzluk eden Tâifli.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER