A. NACİ TOKMAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

A. NACİ TOKMAK

Müellif toplam 14 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAHTİYÂRNÂME
Sâsânîler döneminde Pehlevî diliyle yazılan edebî bir eser.
EBÜ’l-ABBÂS-ı MERVEZÎ
Yeni Farsça ile şiir yazan ilk şairlerden.
EHLÎ-i ŞÎRÂZÎ
İranlı şair.
EMSÂL ü HİKEM
Mirza Ali Ekber Dihhudâ’nın (ö. 1955) Farsça ve Farsça’da kullanılan Arapça atasözü, deyim ve hikmetli sözleri ihtiva eden eseri.
EVHADÜDDÎN-i MERÂGĪ
İranlı mutasavvıf şair.
EZRAKĪ-i HEREVÎ
V. (XI.) yüzyılda yaşayan İranlı şair.
FERÎD, Hâce Gulâm
Hindistan’da Pencâbî dilinin Sirâikî lehçesiyle şiir söyleyen sûfî şair.
GÜRGÂNÎ, Fahreddin Es‘ad
Vîs ü Râmîn adlı mesnevisiyle tanınan İranlı şair.
HÂCÛ-yi KİRMÂNÎ
İranlı şair.
HİCİV / 3. Bölüm: Fars Edebiyatı
Bir kişi, kurum veya toplumu alaylı tarzda eleştirme ve eleştiri metinlerinin oluşturduğu edebî tür.
İBN YEMÎN-i TUĞRÂÎ
Kıtaları ile meşhur İranlı şair.
İRAN / 8. Bölüm: Edebiyat
Ortadoğu ile Orta Asya’nın yüksek düzlükleri arasında yer alan ülke.
RIZÂ KULI HAN
İranlı şair, edebiyat tarihçisi ve devlet adamı.
VÂMIK ve AZRÂ / 1. Bölüm
Adını baş kahramanlarından alan Doğu edebiyatlarına ait bir aşk hikâyesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER